Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fra fartøy til marked - Marked og merkevarebygging i Spania

Kurs NCE Blue Legasea er en marin næringsklynge som jobber for å øke verdien av marint råstoff gjennom samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi mannskap fra fartøy tilhørende våre medlemsrederier til to faglige samlinger med søkelys på verdikjede, prosessering, teknologi og markedskrav. I april 2023 går turen til Spania!

Organizer: NCE Blue Legasea
Date:
Place: Barcelona, Spania
4jwP2Q9w.jpeg

Praktisk informasjon

Dette er et arrangement for mannskap fra fartøy tilhørende medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea, og forbeholdt deltakere fra Samling 1 som ble avholdt i Ålesund. 

Deretter går turen videre til Spania. Samling 2 er en fem dagers markedsreise til Barcelona. Kostnader forbundet med flyreise, overnatting og felles måltider i Barcelona dekkes av NCE Blue Legasea med unntak av en egenandel på kr 5.000 per deltaker.

Samling 1: Innovasjon og utvikling i fiskeflåten

07.-08.desember 2022

 • Hvorfor er det viktig å tenke verdikjede?
 • Ny teknologi innen utvikling av produkt og utstyr
 • Bedriftsbesøk til utstyrsleverandør og sjømatprodusent
 • Markedsperspektiv - utnyttelse av råstoff 
 • Innovasjonsprosesser og støtteordninger
 • Idèutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktivitet dag 1

Samling 2: Marked og merkevarebygging

Barcelona/Spania, 23.- 27. april 2023 

 • Markedsseminar – fra fiskefartøy til det spanske marked
 • Deltakelse på sjømatmessa Seafood Expo Global
 • Besøke fiskemarked og butikker som selger sjømat
 • Idèutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktiviteter

Påmelding til markedstur Spania

Markedsturen til Barcelona er forbeholdt deltakere fra Samling 1 "Innovasjon og utvikling i fiskeflåten" som ble avholdt i Ålesund.

For mer informasjon om dette prosjektet, ta kontakt med NCE Blue Legasea v/Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug: Janita@legasea.no