Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Hogne Hallaråker

Hallaråker er grunnleggeren og utvikleren av Arctic Biosciences forretningskonsept. Han er en entreprenør med over 15 års erfaring innen næringsmiddel- og biomarine industrier. Hallaråker har en mastergrad i marinbiologi og akvakultur fra Universitetet i Bergen.

Blue Legasea
Hogne nyhetsbrev styret.jpg

Hva er det med denne bransjen som engasjerer deg?

Det aller meste! Det å få innsikt i hele verdikjeden frå fartøy, fangstteknologi, fiskeri, prosessering bærekraft og utvikling av nye produkter er veldig spennende! Bransjen er god på raske omstillinger pga svingninger i råstoffgrunnlaget og god til å ta i bruk ny teknologi. Videre er det et indre driv og en svært merkbar entreprenørånd i hele verdikjeden. Det er et privilegium både å få innsikt i og få være med på å utvikle en så spennende bransje!

På vegne av klyngen og med tanke på hele bredden i klyngen, hvordan ser du på potensialet i årene fremover?

Potensialet fremover for bransjen og for næringsklyngen vår er god og voksende, men samtidig finnes det utfordringer innen energibruk og bærekraft som på relativt kort sikt må løses på en god måte. I denne sammenhengen blir det spesielt viktig å fokusere på maksimal utnyttelse av råstoffet som tas ombord, både innen kvitfisk og pelagisk sektor. Mye godt gjøres allerede, men det finnes et «hav av muligheter».

Er det noe vi som bransje burde vært flinkere til?

Alle bransjer er avhengig av god lønnsomhet for å vokse til en størrelse som øker robustheten i møte med dårligere tider. I vår bransje er vi kanskje noe tradisjonelle i møte med nye markeder og trender? Kreativ markedsføring og nytenkning på produktsiden tror jeg kan gi et løft i både profittmarginer og omsetning. Ikke minst på restråstoffsiden.