Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Horisont Europa Webinar: the video is out!

Hva i alle dager er Horisont Europa, og hvordan kan din virksomhet dra nytte av dette?

Blue Legasea
Bilder Emma _ Per.jpg

EU-kommisjonen lyser nå ut nær 1000 milliarder kroner i det nye sju-års rammeprogrammet under Horisont Europa. Her blir Norge igjen med som assosiert medlem, og norsk forskning og næringsliv får tilgang til svært attraktive støttemidler og internasjonalt nettverk gjennom deltakelse i europeiske samarbeids- og innovasjonsprosjekter.

ÅKP inviterer til eksklusivt webinar om Horisont Europa for klyngemedlemmene i NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime. Denne gangen informerer vi om det nye rammeprogrammet i Horisont Europa, og vi tar også opp temaet om sikring av egen IPR (såkalt immaterielle rettigheter) i søknadsprosesser og avtaleverk for bedrifter som ønsker å delta i samarbeidsprosjekt med andre europeiske aktører.

Se webinaret her!

Programmet for webinaret: 

- Velkommen ved Elisabeth Solvang, leder for strategisk kommunikasjon i ÅKP AS.

- Om Horisont Europa (35 min) Per Ingeberg, EU rådgiver ÅKP AS.

  o Generell info om Horisont Europa. 

  o Konkrete utlysninger aktuelle for klyngene NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime.

  o SMB programmene. 

  o Tips til søknadsprosessen.

- Hvordan sikre IPR i EU prosjekt (25 min), ved Emma Blake, Konnexus Advokatfirma AS.

  o NDA i søknadsprosessen.   

  o Samarbeidsavtaler.

- Ny ISO-standard for «Innovation Management» (10 min), Emma Blake.

- Q&A (15 min).

- Klyngeleder for NCE Blue Legasea, Wenhe Uksnøy, deltar også.