Go to aakp.no
A PROGRAM IN

InnoBootcamp 2024 - tverrfaglig samarbeid imponerer juryen

I år ble InnoBootcamp arrangert i Ålesund for andre år på rad.Fra 19- 21.mars, møttes 30 studenter fra ulike studieretninger ved NTNU Ålesund for å delta på arrangementet. De samarbeidet på tvers for å løse reelle utfordringer i dagens fiskeindustri.

Blue Legasea
InnoBootcamp_Publikum_IMG_1628_Foto SSavland.jpg

InnoBootcamp var lagt opp til at studentene skulle få rom til tverrfaglig samarbeid, kunnskapsdeling på tvers og større innsikt i fiskeriindustrien. Årets tema var fiskeri, med spesielt fokus på trålere. Allerede på tirsdagen fikk studentene være med ut på Atlanterhavsparken for faglig kunnskap og påfyll om dagens fiskeribransje. Samme kveld ble studentene utfordret til å lage sin egen fiskemiddag. Dagen etter måtte gruppene velge en case som de sammen skulle løse ved hjelp og støtte fra erfarne mentorer fra både industri og akademia. Siste dagen av InnoBootcamp, fikk studentene muligheten til å presentere sin caseløsning for en jury med representanter fra Optimar, Skipsteknisk, Lerøy Havfisk, Maritech ,Møreforskning og NCE Blue Legasea.

På få dager hadde studentene satt seg inn i mulighetene i den havgående flåten og presentert innovative og relevante løsninger innenfor digitalisering og automasjon. Det var totalt 30 påmeldte deltakere på årets InnoBootcamp, fordelt ut på ti mindre grupper der alle hadde ulike erfaringer og utdanning. Det var spesielt tre grupper som imponerte juryen med hvert sitt konsept, og gikk av med første-, andre- og tredjeplass.

Førsteplass

Studentene Ask Moum (Shipping Management), Marte Edvardsen (Markedsføring, innovasjon og ledelse) og Simon Vølker (Product and system engineering) kapret førsteplassen på årets Innobootcamp med konseptet «LNG på en ny måte». Casen handlet om å bruke LNG om bord til å få ned Co2 avtrykk og samtidig øke kvaliteten på fisk.

Andreplass

Andreplassen gikk til studentene Fride Drønnen (Product and system engineering), Benjamin Hoddevik (Skipsdesign) og Even Arnesen (Markedsføring, innovasjon og ledelse) med konseptet «Økt utnyttelse av råstoff - med fokus på hoder (hode kjake, tunge) og markedsføring».

Tredjeplass

Tredjeplassen gikk til studentene Julian Gulbrandsen (Biomarin innovasjon), Sara Marsdal (Markedsføring, innovasjon og ledelse) og Anders Ljådal (Shipping Management) som hadde konseptet «Sorty - sortering/singulering av restråstoff og bedre utnyttelse om bord», med fokus på lever.

Hovedformålet med arrangementet var å knytte studenter og næringslivet sammen. Studentene bidro med innovative og spennende løsninger på reelle utfordringer i dagens fiskeriindustri. Studentene var fornøyde med årets InnoBootcamp og synes det var nyttig og interessant å lære mer om fiskerinæringen.

«Det var tre intense og lærerike dager, samtidig som det var utrolig gøy. Man får samarbeidet tett med næringslivet, i tillegg til å jobbe sammen i team hvor man ikke kjenner hverandre fra før av. Det gjør at man får nye perspektiver og lærer seg å samarbeide på nye måter. Alt i alt et kjempebra arrangement for studenter som vil jobbe med innovasjon» forteller Marte Edvardsen.