Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Knytter bånd i verdikjeden

For å skape tettere kontakt mellom fiskeflåte og verdikjeden på land har vi nylig gjennomført to samlinger mellom fiskere, utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet.

Blue Legasea
Kvalitet hos Brødrene Sperre.JPEG

Kommunikasjon og samhandling viktig for å lykkes

NCE Blue Legasea og Møreforsking mener at en nøkkelfaktor for å lykkes med å øke verdien av marint råstoff er å involvere fiskere i de ulike prosessene i verdikjeden på land. En viktig faktor for å oppnå økt lønnsomhet i fiskerinæringen er god kommunikasjon og samhandling i hele verdikjeden. Dette kom også tydelig frem da våre første nettverkssamlinger i «Innovasjon og utvikling i fiskeflåten – fra fartøy til marked» ble gjennomført. Ved å arrangere faglige samlinger med søkelys på teknologi, prosessering, omsetningssystemet, markedskrav, og innovasjons- og utviklingsprosesser ønsker vi å bidra til økt samhandling.

To samlinger gjennomført

Vi kan ikke vite hva andre ønsker fra oss, og andre kan ikke vite hva vi kan tilby hvis vi ikke snakker med hverandre. Mangel på kommunikasjon kan føre til både misforståelser, og at vi går glipp av viktig innovasjon og verdiskaping. For å bidra til tettere kontakt mellom fiskeflåte og verdikjeden på land har vi derfor gjennomført to samlinger i Ålesund/Giske der vi har invitert til dialog mellom fiskere, utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og virkemiddelapparatet. I løpet av samlingene ble flere gode idéer diskutert, både for å forbedre arbeidet om bord, og for å sikre at industrien på land får råstoff av riktig kvalitet. Dette er ideer som vi tar med oss videre.

Til Spania for å lære om marked og merkevarebygging

Nå rigger vi oss for en ny samling der vi skal lengre ut i verdikjeden og lære mer om markedet. I april tar vi de med på en markedsreise til Spania i forbindelse med sjømatmessa Seafood Expo Global i Barcelona. Under oppholdet i Spania skal det handle om marked og merkevarebygging. I tillegg til å besøke sjømatmessa skal vi blant annet besøke fiskemarked og butikker som selger sjømat og vi skal ta del i aktiviteter i regi av Norges Sjømatråd og Innovasjon Norge. 

Tusen takk

I mellomtiden kan vi se tilbake til to flotte samlinger. Vi ønsker å takke både fiskerne og alle bedriftene som sammen har delt av sin kunnskap gjennom det faglige programmet: C Food Norway, Arctic Bioscience, Surofi - Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Brødrene Sperre, Optimar, Møreforsking AS, Innovasjon Norge, FHF Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Norges forskningsråd, RFF Møre og Romsdal fylkeskommune og ÅKP/ Digicat. 

Kortfilm fra samlingen i februar