Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Kronikk: I år må sjømatnæringen sikte på rekord i samarbeid

2022 var året for eksportrekorder i norsk sjømatnæring. Det var rekord i totaleksporten for sjømat og det var omsetningsrekorder for flere av våre viktigste arter målt i verdi. 2023 må bli året hvor næringen setter rekord i å samarbeide.

Blue Legasea
kronikkbilde.JPG

Norsk sjømatnæring har startet året på høygir og konferanser som Årskonferansen til Norges Sjømatråd, Pelagisk Arena og Ombordfrystkonferansen i Ålesund har blitt gjennomført. For Ombordfrystkonferansen ble det rekordpåmelding med over 500 påmeldte deltagere fysisk og digitalt.
Starten på 2023 er preget av økt usikkerhet med geopolitisk uro, klimakrise, energikrise, økte kostnader og press på kjøpekraften til forbrukere over hele verden. I tillegg skal sjømatnæringen jobbe med grønn omstilling, det skal komme ny kvotemelding, økosystemene i havet er i endring og havarealene er under press med storstilt havvindsatsing i Norge. Det er nok av temaer å diskutere og nok av områder å samarbeide om. Derfor er det gledelig å se at sjømatnæringen kommer sammen for å treffe nye og gamle kjente og diskuterer tema som opptar oss alle.

Mer samarbeid

Under årets Ombordfrystkonferanse var det interessant å høre hvor mange ganger ordet «samarbeid» dukket opp. Bortimot alle foredragsholderne fremhevet at man trenger mer samarbeid. Vi snakker om samarbeid på tvers i verdikjedene, og samarbeid mellom industri og myndigheter.
Grunnen til at mange snakket om samarbeid er at vi har en veg å gå. Deler av sjømatnæringen må snakke mer og bedre sammen for å enda bedre utnytte de fantastiske ressursene havet byr på og sikre fortsatt bærekraftig vekst både på sjø og land. Samtidig må myndighetene legge til rette for forutsigbare rammebetingelser i en ellers usikker hverdag for sjømatnæringen. Åpenhet og tillit er likevel viktige stikkord for å skape et godt samarbeid, og for å få til godt samarbeid må man kunne stå sammen i ubehag over tid. Jeg er sikker på at næringen har evner og interesse av å gjøre akkurat det.

Møteplasser

Å skape resultat og verdier sammen med andre er noe av det beste som finnes. Det har jeg selv erfart både som tidligere fotballspiller og innkjøpssjef i sjømatnæringen. Når man har noen å feire seirene sammen med er følelsen av måloppnåelse mye sterkere enn om man vinner alene. Som oftest blir også lønnsomheten bedre fordi hvert ledd i kjeden sørger for å sikre egen inntjening. I vår marine klynge, NCE Blue Legasea, ser vi hver uke at dialog opprettes, tillit bygges og samarbeid blir bedre når folk møtes og jobber sammen i meningsfylte prosjekt. Min oppfordring er derfor å fortsette å bruke de møteplassene vi har i sjømatnæringen selv om 2023 kan bli hektisk og vanskelig.
Jeg sier som Odd Kristian Dahle fra Fiskebåt sa fra scenen på Ombordfrystkonferansen: - Stemningen er kanskje ikke pessimistisk, kanskje ikke optimistisk, men realistisk. For å komme oss gjennom et usikkert 2023 må det settes handling til ord, og selv om vi er gode på samarbeid i sjømatnæringen har vi mer å gå på. Det har vi sagt selv.

Denne kronikken sto først på trykk i Fiskeribladet 21. januar 2023.