Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Ledige forskerstillinger

Forskninsgsaktiviteten ved NTNU i Ålesund utvides med flere forskerstillinger (PhD-stipendiater) innen havnæringene.

Blue Legasea
logo2_ntnu_u-slagord.png

NTNU har siden 2016 utvidet forskningsaktiviteten kraftig, det er nå rundt 60 PhD-stipendiater som er tilknyttet forskningsgruppene i Ålesund. Forskningen i Ålesund dekker et bredt fagområde der en viktig fellesnevner er de mulighetene og utfordringene som havet og kysten gir oss. Forskningsaktiviteten i Ålesund er også spesielt rettet inn mot anvendt forskning i nært samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. 

Lyser ut forskerstillinger

Vi utvider nå forskningsaktiviteten med flere forskerstillinger (PhD stipendiater), og søker spesielt etter gode, nysgjerrige og motiverte forskertalenter med en eller annen tilknytning til regionen, og gjerne med relevant kunnskap og/eller erfaring fra de havbaserte næringene.  Kravet for opptak er at man har en relevant mastergrad eller en tilsvarende realkompetanse.

Lønnet utdanningsløp

En PhD stipendiat blir tilsatt i et 3-årig betalt utdanningsløp, der kandidatene gjennom deltagelse i et forskningsprosjekt og under veiledning andre forskere, trenes opp til å bli en selvstendig forsker. Kandidatene kan også velge å gå inn i et 4-årig løp, som da også omfatter litt undervisningsarbeid.

Du finner alle de utlyste i Ålesund stillingene på: https://www.jobbnorge.no/search?OrderBy=Published&Period=All&municipality=1507#1

Dersom du ønsker mer informasjon om de enkelte stillingene så finner du kontaktinformasjon under hver enkelt utlysningstekst. 

vilmar æsøy.jpg

Kontakt

Dersom du ønsker mer generell informasjon om forskerutdanningen ved NTNU i Ålesund kan du ta kontakt med Vilmar Æsøy, vilmar.aesoy@ntnu.no (91847089).