Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Med fiskeskinn på agendaen

Fiskeskinn er en ressurs som kan ha et stort potensiale for økt verdiskaping i fiskerinæringen. Derfor samlet NCE Blue Legasea medlemsbedrifter og spesielt inviterte fagfolk til en workshop 30. november 2022 i Ålesund.

Blue Legasea
torskelamper.jpg

Fiskeskinn er hot!

Fiskeskinn kan brukes til så mangt. Mens noen ønsker en sprek garderobe med et belte eller slips av torskeskinn, så vil andre spise kollagenpulver utvunnet av torskeskinn for å få mer spenst i hud og skjelett. Fiskeskinn kan brukes til menneskemat, kjæledyrmat, kosttilskudd, legemidler og sikkert mye mer. Innkjøperne står faktisk i kø for å få tak i fiskeskinn, og betalingsviljen skal visst være god. Så det finnes få grunner til at fiskeskinn skal benyttes til lavtbetalende produkter, eller kastes på havet. 

Fiskeskinn applaus.jpg
Stor applaus til de mange gode innleggene om fiskeskinn i workshopen. Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Slo hodene sammen 

Målet med samlingen var å komme i gang med kartlegging og synliggjøring av mulighetene til å utnytte fiskeskinn fra villfisknæringen. Workshopen samlet ulike aktører, fra fartøy til marked, som alle har en interesse for fiskeskinn. 

Arrangementet ble holdt i ÅKP innovasjonsarena i NMK bygget og på agendaen stod et variert program:

  • Hva brukes fiskeskinn til i dag, hvordan må skinnet tas vare på for at innkjøperne kan benytte det i sin produksjon?
  • Muligheter og utfordringer ombord. Hvor mye fiskeskinn produseres og hva skal til for å ta det i land?
  • Fabrikkløsninger ombord som tar vare på fiskeskinnet
  • Presentasjon av relevante prosjekt og erfaringer
  • Markedet sett fra eksportståsted
  • Fiskeskinn i et bærekraftperspektiv
  • Hva vet vi, og hva må vi finne ut?
  • Prioritering for videre arbeid i klyngen 

Veien videre

Vi startet med ulike inspirasjonsforedrag før vi slo hodene sammen i ÅKP idélab for å stake ut kursen videre. Norskin, Seagarden, Sintef, Baader, Optimar, Ramoen og Bluewild var blant bedriftene som holdt presentasjoner for å dele sin kunnskap. 

Har du spørsmål om klyngens arbeid med fiskeskinn? Ta kontakt med Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri på tlf 922 50 970.

Under her kan du se film fra samlingen.