Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Medlemstur til Tromsø

Nettverkstreff NCE Blue Legasea arrangerer medlemstur til Tromsø i forbindelse med Norges Sjømatråd sin Torskefiskkonferanse og FHF sitt hvitfisk seminar i November. I tillegg planlegger vi blant annet omvisning på Biotep anlegget til Nofima. Dette blir en klyngetur hvor vi får faglig påfyll, utvider nettverket med næringen i Nord Norge og lærer av hverandre.

Organizer: NCE Blue Legasea
Date:
Place: Tromsø
Islandsk flagg.JPG

Medlemsturen er fulltegnet!

Den årlige Torskefiskkonferansen til Norges Sjømatråd og FHF sitt hvitfisk seminar er gode møteplasser for hvitfisknæringen. Disse arrangementene samler aktører fra hele landet til faglig påfyll og nettverksbygging, og vi i NCE Blue Legasea gir medlemmene våre nå muligheten til å bli med på klyngetur til nord.

I tillegg til å delta på de nevnte arrangementene samarbeider vi med Nofima og planlegger et besøk på deres mini- fabrikk for bioprosessering – BIOTEP. Biotep er et fleksibelt anlegg hvor Nofima tar imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint råstoff. Vi legger også opp til besøk hos Nofima sine fasiliteter i Tromsø hvor de vil gi oss innblikk i deres seneste forskning innenfor utvikling av fiskeriteknologi og full utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk.

Program

Det endelige programmet er fortsatt under utarbeiding, men dette er våre tentative planer for klyngeturen:

Tirsdag 31. oktober

- Avreise fra Ålesund etter arbeidstid, ankomst Tromsø samme kveld

Onsdag 01. november

- Formiddag: Besøk og faglig program hos Nofima, omvisning Biotep og Nofima sine fasiliteter i Tromsø

- Ettermiddag: Faglig program – under utarbeiding

- Kveld: Klyngemiddag i Tromsø sentrum

Torsdag 02. november:

- Formiddag: Deltagelse på FHF sitt hvitfisk seminar

- Ettermiddag: Deltagelse på Norges Sjømatråd sin Torskefiskkonferansen

- Kveld: Middag i forbindelse Torksefiskkonferansen

Fredag 03. november:

- Hjemreise fra Tromsø på formiddagen

Turen

NCE Blue Legasea arrangerer hotellovernatting, flyreise fra Ålesund, intern transport i Tromsø og felles middager.

Vi organiserer også påmeldingen til Torksefiskkonferansen og FHF sitt hvitfisk seminar.

Påmelding

Medlemsreisen er forbeholdt medlemmer i NCE Blue Legasea. OBS: Begrenset antall plasser.

Egenandel for medlemsturen er 6000kr pr deltager.

Medlemsturen er fulltegnet!

Har du spørsmål ta kontakt med Prosjektleder fiskeri, Ole-Johnny Ødegaard tlf 91581810.