Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Meldt deg på arrangementene våre 16. og 17. april?

Blue Legasea
Kombi-facebook.png

Biomarin FoU-mobilisering – havbruk -16. april

Vi inviterer til en møteplass på Campus Ålesund for næring, forskere og virkemiddelapparat. Målet er å utvikle nye FoU-prosjekter for å bidra til en bærekraftig havbruksnæring.

På møtet presenterer bedrifter og forskere resultater fra hele verdikjeden og gir oppdateringer på nye produksjonsløsninger for å utvikle havbruksnæringen. Det fokuseres  på hvordan vi kan øke verdiskapningen og produksjonen av sunn sjømat og  samtidig  ivareta miljø og fiskevelferd. Temaene vil inkludere nye produksjonskonsepter, inkludert mikro- og makroalger. Gjennom «Biomarin FoU-mobilisering» håper vi å møte bedrifter innen marin næring, forskere, studenter og virkemiddelapparat for å utveksle kunnskap og ideer.

Les mer og meld deg på her. Påmeldingsfrist: Torsdag 12.04 kl 12.00.

«Fra hav til marin ingrediens» - 17. april

Her vil du blant annet få høre mer om Norges politiske ambisjoner, den marine ingrediensindustrien i et miljøperspektiv, regelverk og bransjestandarder, helseeffekter av marint protein og marine oljer, markedsadgang og internasjonal handel, og ikke minst behovet for tilgang til - og utnyttelse av - dagens og morgendagens råstoff globalt og nasjonalt.

Les mer og meld deg på her.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsfrist: Torsdag 12.04 kl 12.00.