Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NCE Blue Legasea søker Prosjektleder Marin/Maritim

Søknadsfrist utgått!
Som prosjektleder i NCE Blue Legasea får du arbeide i et av Norges mest spennende innovasjonsmiljø. Vil du bli vår nye kollega?

Blue Legasea
a__kp_Prosjektleder_FB_1200x628px_0621.png

OM ÅKP 

Innovasjonsselskapet ÅKP AS har i 20 år arbeidet for at gründere og etablert næringsliv skal lykkes med å vokse, og skape flere verdier og arbeidsplasser. ÅKP tilbyr rådgiving og tjenester innen innovasjon og entreprenørskap og driver innovasjonssenteret Blue Innovation Arena, MAFOSS og Digicat – Norsk Katapult. ÅKP er klyngeadministrasjon for noen av Norges største og viktigste næringsklynger (GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea) der verdensledende bedrifter samarbeider på tvers for styrket konkurransekraft.

NCE Blue Legasea

Blue Legasea – Norwegian Centre of Expertice er en nasjonal næringsklynge for innovasjon og verdiskapning basert på marint råstoff. Klyngeprosjektet arbeider for å utvikle marin og biomarin næring til det beste for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge. Klyngen skal være en katalysator for tverrsektorielt samarbeid og deling av kunnskap. Strategiske fokusområder for klyngen de neste to årene er definert som «marine og maritime koblinger» og utvikling av «kunnskap for høyere verdi». Målet er å styrke verdiskaping og konkurransekraft forankret i det grønne skifte, bærekraft og sirkulærøkonomi.

Stillingen som Prosjektleder er en prosjektstilling i to år med mulighet for forlengelse.

ANSVARSOMRÅDER:

  • Dialog med næringen og behovskartlegging av nye kompetanseområder.
  • Initiativtaker, pådriver og bindeledd i aktiviteter og prosjekter for
  • videreutvikling av klyngeprosjektet.
  • Utvikle relasjoner med medlemsbedrifter og interessenter til klyngen.
  • Etablere felles kunnskapsbase og sikre forståelse for bærekraftig utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner/ kompetanse

•Relevant utdanning på masternivå, min. bachelor.
•Erfaring med prosjektplanlegging, -gjennomføring, -ledelse og -metodikk.
•Erfaring fra og kjennskap til marin eller maritim industri og forretningskultur.
•Fordel med prosjekterfaring fra eksempelvis innovasjon, forretningsutvikling, bærekraft, klynger/nettverk.
•Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.

Egenskaper som er viktige

•Du har evne til å utvikle nettverk mellom utviklingsorienterte bedrifter og relevante fagmiljø.
•Du kan planlegge, lede og gjennomføre prosjekter av verdi for klyngepartnerne og skjønne hvordan næringens behov kan omsettes til gode prosjekt.
•Du har evnen til å kombinere interessen for bærekraftig industri og bærekraftige produkter med forretningsforståelse.
•Du vil bidra med ideer og innspill på tvers av et spennende kompetansemiljø i ÅKP.

Vi tilbyr

Som prosjektleder i Blue Legasea får du mulighet til å arbeide i et av Norges mest spennende innovasjonsmiljø. Stillingen ligger under ÅKP, og du kan forvente oppgaver knyttet opp mot ÅKPs øvrige aktiviteter innen innovasjon og entreprenørskap. Reising og utadrettet aktivitet må regnes med. Gode lønns- og pensjonsvilkår.

For mer informasjon kontakt:

Klyngeleder Wenche Uksnøy, wenche@legasea.no, +47 900 15 073 eller
rådgiver Knut Åsebø, knut.asebo@gmail.com, +47 916 14 771
Søknader sendes innen 1. august til post@legasea.no