Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NIFES og C-Q Catchers nye medlemmer

Vi har signert 2 nye medlemsavtaler i mars og ønsker velkommen til NIFES og C-Q Catchers!

Blue Legasea
hook up.jpg

C-Q Catchers AS er en sjømatbedrift som ønsker å kommersialisere fangst av sjøpølsearten Stichopus Tremulus. Produktet skal i all hovedsak eksporteres til markeder i Sør-Øst Asia. Selskapet er lokalisert i Ulstein Kommune.  Fiskeridirektoratet, NFR og Møre & Romsdal Fylkeskommune har delfinansiert FOU prosjekter som selskapet nå kjører sammen med Møreforskning. Vi ser frem til resultater på utvikling og kommersialisering av en spennende fremtidig ressurs for Norge! Ta kontakt direkte med Fredrik Alvestad om du er interessert i mer informasjon om C-Q Catchers; Fredrik@cqcatchers.no

fredrik alvestad bredde.JPG

NIFES er godt kjent i biomarin næring og det er med stor glede vi ønsker organisasjonen velkommen inn i Blue Legasea felleskapet!

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) forsker på sjømaten du spiser. Instituttet forsker på ernæring til fisk og på hvordan konsum av fisk og sjømat virker på helsen vår. Instituttet er knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet og gir råd til myndigheter, næring og forvaltning som støtte i arbeidet for å sikre trygg og sunn sjømat. I tillegg til forskningen utfører NIFES overvåkningsoppgaver for Mattilsynet. NIFES har fire moderne laboratorier og er nasjonal referanse for en rekke analysemetoder og for parasitter i sjømat.

Instituttet er en nøytral, troverdig og habil kunnskapsleverandør som skal gjøre resultatene av sin forskning kjent nasjonalt og internasjonalt.

NIFES tilbyr utdanning innenfor human ernæring og fiskeernæring for Universitetet i Bergen. Instituttet driver utstrakt formidling gjennom vitenskapelig og popularisert publisering, foredrag og rapporter. NIFES har også redaktøransvar for det internasjonale tidsskriftet Aquaculture Nutrition.

NIFES’ historie går tilbake til 1947, da Avdeling for vitaminundersøkelser ble opprettet under Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt. I 2003 ble instituttet skilt ut fra Fiskeridirektoratet, og ble et selvstendig institutt. Samtidig skiftet instituttet navn til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. NIFES har dag i 138 ansatte fordelt på de ulike avdelingene på Nordnes i Bergen.