Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Ny næringsstrategi for Vestlandet

De tre fylkeskommunene på Vestlandet tar fatt på oppgaven med å lage en ny næringsstrategi for hele Vestlandet. Arbeidet skal ledes av Vestlandsrådet og næringsklyngene NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime Cluster er med i arbeidsgruppen.

Blue Legasea
Ålesund.jpg

– Vi ønsker å sikre de nasjonale rammebetingelsene for ny vekst og omstilling og legge grunnlaget for den nasjonale næringspolitikken. Vi trenger en felles strategi for det, sier Per Vidar Kjølmoen, varaordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune og leder av styringsgruppen for den nye forretningsstrategien. Næringslivet og samfunnet på Vestlandet og i Norge står overfor store endringer. Globale trender som det grønne skiftet, urbaniseringen, sentraliseringen og en aldrende befolkning vil også påvirke folk på Vestlandet i årene som kommer, påpeker Kjølmoen.

kjølmoen.jpg
Per Vidar Kjølmoen

Sterkt engasjement fra næringslivet

Arbeidet med strategien startet denne uken, og næringslivet vil være tett involvert i prosessen. ÅKP og næringsklyngene er NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime Cluster representerer næringslivet på Møre.

Kompetanse, samarbeid, sentralisering, bosetting og teknologiutvikling var blant temaene som ble reist i det første møtet mellom aktørene. I tillegg til "vestlendingenes" evne til å forandre seg og tilpasse seg.

Administrerende direktør Per Erik Dalen i GCE Blue Maritime Cluster mener arbeidet er viktig:

Dette er en fantastisk prosess hvor en får synliggjort den sterke havindustrien som finnes i denne regionen og som både kan bidra til det grønne skiftet samtidig som en sikrer betydelig eksport og verdiskapning til Norge. Sammen med andre norske regioner vil denne prosessen bidra til å styrke Norge som eksportnasjon, sier Dalen.

 

Fiskeri- og sjømatnæringen står for en stor del av eksporten fra regionen og det blir viktig å sikre gode rammevilkår for næringen fremover sier Wenche Uksnøy, klyngeleder i NCE Blue Legasea.

Norsk sjømat og marin Ingrediens industri har et unikt vekstpotensial. Arbeidet med Vestlandsstrategien må reflektere og ivareta disse næringenes behov for gode rammevilkår som sikrer fremtidig utvikling og bidrar til ytterligere arbeidsplasser i regionen, sier Uksnøy. 

Felles plattform for næringslivet over hele landet

Hvor ligger potensial for vekst og hvilke rammebetingelser er nødvendig for å oppnå vekst? Dette er noen av spørsmålene som skal besvares før sommeren. Rådgivningsselskapet PwC har fått i oppgave å bistå Vestlandetsrådet i arbeidet. Næringsstrategien skal være klar i juni 2021.