Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Nye medlemmer

Velkommen til Marint Kompetansesenter og Nofima - nye kunnskapspartnere med næringsnært fokus!

Blue Legasea
IMG_3400.JPG

Marint Kompetansesenter eies av over 130 bedrifter i marin næring. De er en samlende og koordinerende organisasjon for rekruttering og kompetansehevende tiltak innen marin næring. Dette er et tilbud som vil være komplementært til Blue Legasea sine aktiviteter, og som vi mener er viktig å støtte og løfte frem. Vi har felles interesse i å løfte og bygge posisjon og fremtid for næringen, og ser frem til å videreutvikle samarbeidet til beste for partnerne våre.

Lær mer om Marint Kompetansesenter HER

Det er også veldig hyggelig å få Nofima med som partner i vår klynge. Visste du at Nofima i 2016 var engasjert i 591 prosjekter - hadde kunder fra 31 land - har 363 ansatte og en omsetning på 582 mill kroner? Forskning for tryggere og bedre mat, gjerne fra havet - er grunnleggende også for Blue Legasea og vi ser frem til å utvikle dette samarbeidet videre for våre medlemmer. Nofima er sentral partner i et av klyngens store prosjekter Q-Omega-3 - der hele 9 av våre bedrifter er med -og er også sentral i planleggingen av et nytt senter/kunnskapsnav for hav og arktisk forskning i Tromsø med forventet oppstart i januar 2018.