Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Nyttig informasjon

Vi har samlet nyttig informasjon fra NAV, Skatteetaten, Innovasjon Norge, NHO, LO og andre aktører. Her finner du oppdatert informasjon om permitteringsregler, tiltakspakker for næringsdrivende og andre støtteordninger.

Blue Legasea
korona nyttig info.jpg

Informasjon om permitteringer og tiltakspakker

NAV

Kandidatsøket på www.arbeidsplassen.no . Arbeidsgivere og andre kan nå finne oversikt over 120 000 personer med ulik kompetanse, også samfunnskritiske.

NAV video (blir oppdatert forløpende): 

Vi er tilgjengelige for klyngen

ÅKP og næringsklyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea er tett dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge om tiltak for næringslivet. De nasjonale og regionale virkemiddelaktørene for forskning og innovasjon kan ha en viktig rolle fremover for å bidra til å skape innovasjons- og omstillingsaktivitet i perioder med lav aktivitet. Vi ser dette som en mulighet til å gi bedrifter et alternativ til permitteringer og skape aktivitet, som på sikt kan bidra til økt innovasjonstakt og teknologiomstilling hos bedriftene .

Kontakt oss hvis vi kan hjelpe

Virkemiddelaktørene jobber nå på spreng for å imøtekomme næringslivets behov i denne vanskelige tiden. 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Informasjon fra fylkeskommunen

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr avdragsutsettelse på sine lån.

Forskningsrådet

Mange bedrifter som deltar i prosjekter med støtte fra Forskningsrådet vil oppleve at det kan være vanskelig å opprettholde planlagt fremdrift og overholde avtaler i kontrakter. Forskningsrådet vil vise fleksibilitet slik at flest mulig prosjekter blir gjennomført. Les mer på forskningsrådet sine sider. 

Siva

Gjennom næringshager, kunnskapsparker og katapultsentre bidrag Siva til å hjelpe gründere og bedrifter. ÅKP er Sivapartner.

Enova

Enova melder om at de vil være fleksible på frister og fremdrift i sine prosjekter.

Andre aktører: