Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Økt utnyttelse av råstoff - med fokus på hoder

Økende mangel på mat i verden, ga studentene en ny ide. Gruppen klarte å sikre seg en seier med konseptet «økt utnyttelse av råstoff- med fokus på hoder (hode kjake, tunge) og markedsføring».

Blue Legasea
InnoBootcamp_Tredjeplassen_IMG_3467_Foto SSavland.jpg

Studentene Fride Drønnen (Product and system engineering), Benjamin Hoddevik (Skipsdesign) og Even Arnesen (Markedsøfring og ledelse) stakk av med andreplassen på årets InnoBootcamp.

Fride Drønnen forteller at de startet prosessen ved å idémyldre separat rundt alle casene. De diskuterte de ulike ideene og valgte den som de hadde mest interesse for. Videre forteller hun at løsningen i seg selv var basert på noe som gruppen synes er viktig, og la frem fokuset på økende mangel på mat i verden. Derfor idémyldret de seg frem til ulike tiltak og løsninger som kunne best utnytte fisken, for å beholde det som var spistbart i fisken, istedenfor å la dette gå til å lage tran.

«Alt i alt var InnoBootvamp en lærerik og kjekk opplevelse, der man lærte å samarbeide med andre medstudenter på tvers av linjer og institutt» sier Drønnen.

Juryen presiserte at studentene var gode på å utnytte hverandres tverrfaglige bakgrunn. Studentene la frem problemstillingen ved at sluttbrukere spiser mindre fisk enn før. Dette problemet var noe studentene ønsket å løse ved å finne frem til en maskin som tar vare på utvalgt restråstoffer av høy verdi. De hadde videre tenkt på markedsføring av hvitfisk med en applikasjon som brukes til å gi informasjon, oppskrifter og hvor fiskeråstoffene kan kjøpes. Juryen legger til at studentene hadde en flott fremføring, med en veldig god visuell fremstilling av ideen, og landet dermed på en andreplass med dette konseptet.