Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Omdømmekampanje for havnæringene

Søknadsfristen til høyere utdanning nærmer seg. For å hjelpe de unge til å finne informasjon om havrelaterte utdanningsmuligheter i tilknytning til Campus Ålesund har Fagskolen, NTNU, MAFOSS, Maritimt Forum Nordvest, GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea samlet seg om en omdømmekampanje.

Blue Legasea
Campus Ålesund landingsside.JPG

Ansvarlig utnyttelse av havet - muligheter for de unge

Regionen er i verdenstoppen innenfor havbruk-, fartøy- og fiskeriteknologi. Bærekraft, miljøvennlighet og sporbarhet, sammen med ansvarlig utnyttelse av havet, får stadig større oppmerksomhet og byr på spennende muligheter. Campus Ålesund har et stort utvalg av ulike studieretninger som kan føre til fremtidsrettede jobber i havnæringene. Her har også studentene en unik mulighet til å bli godt kjent med det marine og maritime næringslivet mens de studerer.

Med denne omdømmekampanjen ønsker vi å synliggjøre bredden av muligheter for utdanning og jobbmuligheter som finnes i regionen. Målgruppen for kampanjen er først og fremst unge som skal velge utdanning, men også lærere og foreldre. Omdømmekampanjen kjøres i sosiale media rettet mot målgruppen, med en landingsplattform hos Campus Ålesund.

Tusen takk til Sparebanken Møre som har vært med å finansiere omdømmekampanjen. Les mer om mulighetene ved Campus Ålesund og se rekrutteringsfilmen her: Campus Ålesund - utdanning og havet