Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Pus vil ha mat fra havet

Noen tror kanskje at det ikke er like strenge krav til dyremat som til menneskemat?  PetFood er et interessant, men krevende, marked å jobbe mot.

Blue Legasea
Pus og kattemat.jpg

Forfatter: Janita Arhaug (prosjektleder fiskeri, NCE Blue Legasea)
Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet

Sønnen vår fikk seg nylig en skjønn liten katt, og vi er alle helt betatt av det nye familiemedlemmet. Samtidig har jeg virkelig fått øynene opp for hvilken industri som er bygget opp rundt kjæledyrene våre. Da jeg stakk innom dyrebutikken første gang fikk jeg meg litt av en overraskelse når jeg oppdaget utvalget av mat, leker og velværeprodukter for dyr. Utvalget av mat til dyrene, såkalt PetFood, var mye større enn jeg hadde forestilt meg. Servicen var strålende, jeg fikk gode tips, bonuskort og smaksprøver til pus. Det begeistret meg å oppdage at mye av kattematen enten består av sjømat, eller er smakstilsatt med marine ingredienser. Torsk, laks, tunfisk, tang, krill og raudåte gir viktig næring og smak til kattematen.

Trygg mat til dyra

Sannsynligheten er stor for at du som leser dette har et kjæledyr selv. I et raskt søk på nettet fant jeg ut at omkring 800 000 hjem i Norge har ett eller flere kjæledyr. Vi nordmenn eier cirka 770 000 katter og 600 000 hunder. Katter og hunder er også de mest vanlige kjæledyrene på verdensbasis. Her har vi en gyllen mulighet som tilbyder av marint råstoff til fôr. Er vi flinke nok til å utnytte denne muligheten, eller er det noe som stopper oss fra å bli like verdensberømt på PetFood-markedet som vi er for sjømat til humant konsum? 

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt alternative fôrkilder for laks. Mange har gode forslag til hva som kan benyttes, men det er mye som skal klaffe for at fôrselskapene skal bli fornøyde. Alle dyr har på samme måte som oss mennesker behov for et sunt og næringsrikt kosthold. Å finne den mest gunstige fôroppskriften er viktig, enten det er til laks, kyr eller katter. Fôret må også ha riktig konsistens, være holdbart, og gi penger i kassen til de som skal produsere det. 

Interessant men krevende

Da jeg som nyansatt i NCE Blue Legasea reiste rundt til medlemsbedrifter for å høre hva som opptok de, så ble PetFood nevnt spesielt av en av bedriftene som et interessant, men krevende, marked å jobbe mot. Dette har jeg tenkt mye på. Det er jo lett å forstille seg at det ikke skal være like strenge krav til dyremat som til menneskemat, men sånn er det altså ikke. Med bakgrunn i flere fôr-skandaler på 90-tallet ble det utarbeidet ny matpolitikk i EU der det ble lagt vekt på sporbarhet i alle ledd, risikoanalyser, sikring av at regelverkene følges, og regler for tilsyn. 

Gjennom klyngesamarbeidet «Land møter hav» i regi av NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, NCE Blue Legasea og Biotech North har vi i høst diskutert hvordan vi kan finne nye fôringredienser basert på marint råstoff. Felleskjøpet, fôrprodusenter og Mattilsynet har vært med for å belyse hvilke krav og muligheter som finnes i fôrbransjen. 

En ting som er krystallklart, enten det er til kjæledyr, husdyr eller til havbruk; - dyrefôr er ikke avfall og må heller ikke behandles slik. Det er strenge krav til råstoffet som kan benyttes. Mattilsynets TSE regelverk presiserer at fôr skal være trygt, ikke helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjøre næringsmidler fra matproduserende dyr helseskadelige eller uegnet for konsum.

Petfood from Norway

Restråstoffanalysen for 2019 fra Sintef Ocean og Kontali Analyse viser at det i 2019 oppstod ca. 964 000 tonn restråstoff fra tilgjengelig råstoff på 3,55 millioner tonn fra norsk fiskeri- og havbruksnæring. Omtrent 812 000 tonn (84 %) ble utnyttet og anvendt som ingredienser inn i ulike typer fôr, som produkter til humant konsum, eller til biogass/energi. Via prosessering i industrileddet ble dette omgjort til produkter og halvfabrikata tilsvarende ca. 443 000 tonn. Andelen marint fôr til PetFood-industrien globalt har økt betraktelig de siste årene, men fra norsk restråstoff har denne anvendelsen flatet ut og i 2019, som i 2018, utgjorde PetFood om lag 40 000 tonn (13 %).

Restråstoffanalysen viste også at 154 500 tonn, hovedsakelig hoder, slo og lever fra hvitfisksektoren, ikke blir utnyttet fordi fisken sløyes eller prosesseres om bord på fartøyene uten at restråstoffet bringes på land. Kan mer av dette restråstoffet benyttes til PetFood? NCE Blue Legasea og Cod Cluster i Vesteraalen er nå i startgropen av et samarbeid som skal se nærmere på mulighetene innenfor PetFood-markedet.

Eksempel til etterfølgelse

Hofseth Biocare lager lakseolje basert på 100 % Norsk laks, full sporbarhet og bærekraftig produksjon: Brilliant Lakseolje et ferskt, ubehandlet og naturlig produkt fremstilt av norsk laks. Oljen er av høy kvalitet, og helt uten tilsetningsstoffer. Den kan bidra til å gi ditt kjæledyr blankere pels, mykere poter og mer energi. Brilliant Lakseolje vil også være med på å øke ditt kjæledyrs appetitt, samt forebygge hjerte- og karsykdommer. 

Vi vil jo at dyrene våre skal spise godt, se bra ut og holde seg friske. Som nybakt kattemor så er ikke prisene på kattematen så viktig, men jeg er nok mer enn gjennomsnittet interessert i innholdet. Jeg har derfor lagt merke til at det er få andre produkter enn den brilliante lakseoljen hvor vi kan spore det marine innholdet i kattematen tilbake til Norge. Norges Sjømatråd har gjort en fantastisk innsats for å markedsføre sjømat fra Norge. La oss også få mer PetFood from Norway!