Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Velkommen til våre tre nye interns

Vi ønsker velkommen til våre tre nye interns. Oxan Andemariam skal jobbe med GCE Blue Maritime Cluster, Chi Pham skal jobbe med ÅKP Entreprenørskap, og Kamilla Tran skal jobbe med oss i NCE Blue Legasea. Jentene studerer alle markedsføring, innovasjon og ledelse på NTNU i Ålesund og vil jobbe to dager i uken gjennom InnoPraksis.

Blue Legasea
nye intern.jpg

Kamilla Tran (t.v), Oxan Andemariam (i.m) og Chi Pham (t.h).

Bygger broer

Denne muligheten til å utforske potensielle karrieremuligheter gir verdifulle opplevelser både for studenter og bedrifter. For studenten gir det de en mulighet til å anvende teori i praktiske situasjoner, samtidig som næringslivet bygger broer til akademia.

Ved å delta i InnoPraksis-programmet, ønsker NCE Blue Legasea aktivt å bidra til kontinuerlig læring og utvikling både innenfor og utenfor organisasjonen. Initiativet er et godt eksempel på hvordan akademiske institusjoner og bedrifter kan samarbeide for å fremme kunnskap, innovasjon og egenutvikling.

Vi gleder oss til å dele våre erfaringer og kunnskap med våre nye medarbeidere. Vi vil gi studentene veiledning og innsikt fra våre fagfelt i klyngen, og ser frem til

friske perspektiver på klyngenes utfordringer. Samspill mellom erfaren innsikt og ung nysgjerrighet er gull for innovasjon og utvikling. Dette blir gøy!