Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Vil du bli prosjektutvikler hos oss?

NCE Blue Legasea søker en engasjert person til å utvikle prosjekt og samarbeid innen teknologi – og kompetanseutvikling, bærekraft og kommersialisering i den marine verdikjeden. Vi trenger deg som kan mobilisere engasjement på tvers av bedriftene i klyngen og bidra til verdi for medlemmene gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter, nettverksaktiviteter og samlingsbaserte program.

Blue Legasea
gjengen.png

Om ÅKP og NCE Blue Legasea:

Innovasjonsselskapet ÅKP AS har i over 20 år vært dedikert til å hjelpe gründere og etablert næringsliv med å lykkes, vokse og skape verdier og arbeidsplasser. Vi er Sunnmøres største innovasjonsselskap og leder blant annet to av Norges største og viktigste næringsklynger; NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime.

Næringsklyngen NCE Blue Legasea har som fokus å bidra til økt verdi og bærekraftig utnyttelse av villfanga marint råstoff, og til å styrke medlemmers posisjon i markedet. Klyngeprosjektet skal være en drivkraft og et nav for samspill, industrielle løft og sirkularitet i hele den marine verdikjeden.

Er du klar for en utfordrende rolle i regionens største havbaserte innovasjonsmiljø?

Arbeidsoppgaver: 

- Utvikle og lede prosjekter, aktiviteter og samlingsbaserte program.
- Relasjonsbygging med medlemsbedrifter og andre interessenter.
- Kartlegge behov innen nye kompetanseområder i fiskerinæringen/marin næring.
- Bidra til forståelse av mulighetene innen bærekraftig utvikling og forretningsmodeller.
- Søknadsskriving, rapportering og kommunikasjonsarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner og kompetanse: 
 - Kunnskap om fiskerinæringen, marin verdikjede og forretningskultur i sektoren.
- Relevant høyere utdanning.
- Erfaring med prosjektplanlegging, -gjennomføring, -ledelse og -metodikk.
- Kjennskap og erfaring med søknadsskriving på relevante utlysninger.
- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, inkludert bruk av ulike sosiale mediekanaler.

Egenskaper vi verdsetter:
- Planleggings-, ledelses- og gjennomføringsevne
- Kommersiell teft i forhold til å se muligheter for medlemsbedriftene
- God på å oppfatte trender og se dette i sammenheng med muligheter for fiskerinæringen. 
- Evne til dialog på næringens premisser.
- Utvikle nettverk mellom utviklingsorienterte bedrifter og fagmiljøer.
- Bidragsyter til ideer og innspill på tvers av et spennende kompetansemiljø i ÅKP.

Vi tilbyr:
Som Prosjektutvikler i Blue Legasea får du muligheten til å arbeide i et av Norges mest spennende innovasjonsmiljøer. Stillingen er tilknyttet ÅKP, og du vil kunne delta i oppgaver knyttet til ÅKPs øvrige innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Du må være forberedt på noe reisevirksomhet og utadrettet aktivitet. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår, en gunstig pensjons- og forsikringsordning, samt bedriftshelsetjeneste.
Bli med på reisen mot bærekraftig utvikling og det grønne skiftet for en av Norges viktigste næringer – søk nå og bli en del av vårt dedikerte team!

For mer informasjon om stillingen og selskapet, kontakt klyngeleder for NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy, via e-post: wenche@legasea.no eller telefon: +47 900 15 073. 

Eller rekrutteringspartner i People Mode AS, Lene Flem Debess, via e – post: lene@peoplemode.no eller telefon: +47 920 12 022

Du er velkommen til å søke her: Finn.no