Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NS 9444 Norsk sjøfryst filet av hvitfisk - krav til kvalitet

Kurs Kvalitet og sporbarhet på fisk har mer fokus enn noen gang. Et produkt merket med denne standardens nummer gir en garanti for at fisken er produsert og lagt til innfrysing senest 6 timer etter fangst. Dette nettkurset tar deg gjennom seks kontrollpunkt fra fangst til lossing.

NCE Blue Legasea har gleden av å tilby et begrenset antall deltakerplasser gratis for våre medlemsbedrifter.

Organizer: NCE Blue Legasea i samarbeid med kurstilbyder Marint Kompetansesenter
Date:
Place: Elektronisk kurs tilgjengelig f.o.m 3. februar 23
Illustrasjonsbilde fabrikkledelse Marint Kompetansesenter web.jpg

Om kurset

Sjøfrossen filet er et høykvalitetsprodukt som blir filetert og innfryst bare noen timer etter fisken kommer sprell levende over bord. Dette gir fileter med unik ferskhet og kvalitet. Fangstprosessen, produksjon og frysing påvirker kvalitet og produktegenskaper. 

For å ivareta den gode kvaliteten er det viktig med god kvalitetskontroll gjennom alle ledd i verdikjeden. Norsk Standard 9444:2018 skal være et hjelpemiddel for båter og eksportbedrifter som produserer og omsetter ombordfryst fisk og tar deg gjennom seks kontrollpunkt fra fangst til lossing, der rutiner for kvalitetskontroll etterprøves og dokumenteres. 

Kurset er utviklet av Møreforskning Ålesund AS, Standard Norge og Fiskebåt, og konvertert til et e-læringskurs av Marint Kompetansesenter. Kurset gjennomføres av Marint Kompetansesenter v/Ole Andreas Holm, daglig leder. www.marint.no

Dette e-læringskurset tar deg gjennom seks kontrollpunkt fra fangst til lossing, der rutiner for kvalitetskontroll etterprøves og dokumenteres: 

Kontrollpunkr 1 - Fangstrelaterte parameter

Kontrollpunkr 2 - Hva påvirker kvaliteten

Kontrollpunkr 3 - Utblødning og filetering

Kontrollpunkr 4 - Pakking og merking

Kontrollpunkr 5 - Frysing

Kontrollpunkr 6 - Lossing

Les mer om kurset her: https://marint.no/produkt/ns-9...

Verdi kr 850,- eks moms

Påmelding 

NCE Blue Legasea har kjøpt et begrenset antall kursplasser som vi tilbyr gratis til ansatte hos våre medlemsbedrifter. 

Det er 'første-fisker-til-ripa' som gjelder og du får direkte tilbakemelding om du har fått deltakerplass innen en arbeidsuke. Deltaker velger selv oppstartsdato etter avtale med kursleverandør.

Meld deg på via påmeldingsskjema.

Påmelding til kurset NS 9444 Norsk sjøfryst filet av hvitfisk

Kurset arrangeres i samarbeid med Marint Kompetansesenter. NCE Blue Legasea har kjøpt tilgang til et begrenset antall kursplasser som vi tilbyr gratis for ansatte i våre medlemsbedrifter. Meld deg på her:

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply