Go to aakp.no
A PROGRAM IN

ÅKP StepUp - et avklaringsprogram for utvikling og vekst!

Program ÅKP StepUp - for bedrifter som har ambisjoner om vekst og utvikling

Bedrifter som er i målgruppen for ÅKP StepUp:
•Har havnet i en markedsposisjon med høy konkurranse
•Blir sterkt påvirket av trender
•Står i et generasjonsskifte og eller lederskifte

Høres dette relevant ut for din bedrift - meld din interesse i skjemaet under så tar vi kontakt!

Organizer: ÅKP
Date:
Place: ÅKP Blue Innovation Arena, NMK, Ålesund
Startup 3.jpeg

Kursinnhold og læringsmål:

ÅKP StepUp er vårt breddeprogram for bedrifter i Møre og Romsdal. 

Står bedriften din foran generasjonsskifte eller skifte i ledelsen ? Opplever dere større utfordringer i rammevilkår eller i bransjesammenheng som gjør at dere må tenke nytt ?

Tilbakemeldinger fra deltakerne er positive. Det at man kombinerer forelesninger med hjemmearbeid (med mentoroppfølging) oppleves som nyttig.  Den samme tilbakemeldingen gjelder for innføring i  og bruk av anerkjente metodikker og verktøy .  

Målet med ÅKP StepUp er å starte det viktige arbeidet med å avklare deres egne ambisjoner samt mulighetsrommet for bedriften.
Vi vil berøre følgende områder: 

Why are You in business?  -  hvem er kunden og tanker om markedssegmentering og potensielle vekstmarkeder.

Se på ulike vekststrategier og finansieringmåter/kapitalstrategier

Bruke anerkjente verktøy og metodikker som, bl.a. MIT Disciplined Entrepreneurship, Business Model Canvas og relevante analyseverktøy for godt beslutningsgrunnlag.

Vi ser på megatrender, ESG og taksonomien. Hvilke krav stilles til dere og hvilke muligheter gir dette min bedrift ?

Viktigheten av et kompetent styre og team og hvordan bygge kultur for vekst og endring i organisasjonen. 

I fjerde og siste samling rigger vi opp simuleringslab med erfarne mentorer der dere får presentere status for din bedrift og tanker om veien videre.

Gjennom deltakelse i ÅKP StepUp vil bedriften få utvidet nettverket sitt og få bistand til å starte viktige avklaringsprosesser.

Etter ÅKP StepUp kan også ÅKP sine øvrige tilbud som inkubasjon, Idelab, ScaleUp eller DigiCat være av interesse.

Neste kull har samlinger på følgende datoer:

•Samling 1: 05.04.24
•Samling 2: 19.04.24
•Samling 3: 15.05.24
•Samling 4: 29.05.24

Lokasjon og program for de forskjellige samlingene vil bli oppdatert etterhvert.

Pris:  Deltageravgift på 9500,- inkl bevertning (for inntil tre deltagere)
Programmet har en markedsverdi på om lag kr 70 000 og er subsidiert av Sparebank1 SMN, Møre og Romsdal Fylkeskommune og SIVA.
Høres dette aktuelt ut for din bedrift - meld din interesse i skjema under så tar vi kontakt!
Eller still spørsmål direkte til:
Robert Voldnes, robert.voldnes@aakp.no, tel: 906 58 517
Eller Elisabeth Remøy, elisabeth.remoy@aakp.no, tel: 911 25 319

Personvernserklæring - Åkp (aakp.no)

aakp_sparebank1_logo.png

ÅKP StepUp 2024 Kull 1

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply