Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fra fartøy til marked 22/23

Kurs NCE Blue Legasea er en marin næringsklynge som jobber for å øke verdien av marint råstoff gjennom samarbeid og innovasjon i hele verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet inviterer vi mannskap fra fartøy tilhørende våre medlemsrederier til to faglige samlinger med søkelys på verdikjede, prosessering, teknologi og markedskrav.

Organizer: ÅKP - NCE Blue Legasea og Møreforsking
Date:
Place: Ålesundsregionen
4jwP2Q9w.jpeg

Praktisk informasjon

Samling 1 avholdes over to dager, 7.-8. desember i Ålesund. Deltakelse er gratis.

Samling 2 er en fem dagers markedsreise til Barcelona. Kostnader forbundet med flyreise, overnatting og felles måltider i Barcelona dekkes av NCE Blue Legasea. Egenandel kr 5.000 per deltaker. For å bli med på markedsreisen til Spania er det imidlertid en forutsetning at du har deltatt på Samling 1. 

Deltakere må være over 18 år, og ha minimum 2 års fartstid.

Samling 1: Innovasjon og utvikling i fiskeflåten

Ålesund, 7.-8. des 2022  (maks 15 deltakere) 

 • Hvorfor er det viktig å tenke verdikjede?
 • Ny teknologi innen utvikling av produkt og utstyr
 • Bedriftsbesøk til utstyrsleverandør og sjømatprodusent
 • Markedsperspektiv - utnyttelse av råstoff 
 • Innovasjonsprosesser og støtteordninger
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktivitet dag 1

Samling 2: Marked og merkevarebygging

Barcelona/Spania, 23.- 27. april 2023 (15 deltakere) OBS! Med forbehold om at reisen lar seg gjennomføre!

 • Markedsseminar – fra fiskefartøy til det spanske marked
 • Besøke sjømatmessa Seafood Expo Global
 • Besøke fiskemarked og butikker som selger sjømat
 • Ideutveksling og diskusjon
 • Felles middag/kveldsaktiviteter

Påmelding 

Dette er et arrangement for mannskap fra fartøy tilhørende medlemsbedrifter i NCE Blue Legasea. Maks antall deltakere er 15 per samling. Ved stor pågang vil vi sørge for at det blir bredde i representasjon fra de ulike medlemsrederiene. Se oversikt over medlemsbedrifter her: Medlemmer i NCE Blue Legasea

Interessert i å delta? Du kan nå registrere deg til den første samlingen 7.-8. desember i skjemaet under her. Påmeldingsfrist: 30.november!

For mer informasjon ta kontakt med NCE Blue Legasea v/ Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug: Janita@legasea.no

Påmelding til "Fra fartøy til marked, samling 1 " 7.-8. desember 2022

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.