Go to aakp.no
A PROGRAM IN

EVU kurs marine ingredienser

I samarbeid med NTNU følger NCE Blue Legasea opp suksessen fra 2016 og setter i 2021 opp EVU kurs med fokus på marine ingredienser.

Blue Legasea
EVU gjengen 2016.JPG

I 2016 arrangerte NTNU i samarbeid med NCE Blue Legasea EVU-kurs innen marine ingredienser. På bildet ser vi noen av deltakerne fra kurset.

Kurs i flere moduler

Kurset vi nå planlegger for 2021 fordeles på flere moduler fordelt utover året. Kurset vil bli gjennomført digitalt, ca 3 timer for hver modul, og med følgende inndeling:
Modul 1: Utnyttelse av marint rest- og råstoff - mars (uke 10)
Modul 2: Kvalitet på marint rest- og råstoff - mai (uke 19)
Modul 3: PHD prosjekter/ingrediensprosjekter - august (uke 35)
Modul 4: Analyser - oktober (uke 43)
Modul 5: Regelverk og forvaltning – desember (uke 48)

Vinneren av marin overaskelse ble... 

Høsten 2020 gjennomførte NCE Blue Legasea en undersøkelse for å kartlegge behovet, og få innspill, til et nytt EVU kurs for marine ingredienser. Medlemmer fra klyngene NCE Blue Legasea, Arena Torsk og Biotech North er invitert til å delta i undersøkelsen. Blant de som gav innspill i spørreundersøkelsen har vi trukket vinneren av marin overraskelse, og det ble Dag Arne Lihaug Hoff, seksjonsoverlege ved Klinisk forskingspost i Helse Møre og Romsdal.