Go to aakp.no
A PROGRAM IN

ÅKP Aktivitetsrapport for 2021

NCE Blue Legasea er opptatt av at våre interessenter og klyngepartnere skal få det beste tilbudet for å utvikle sin butikk og virksomhet. Klyngeprosjektet vårt er derfor tilknytta ÅKP. Sjekk ut hvilke aktiviteter som tilbys i årsrapporten for 2021.

Blue Legasea
Aakp aktivitetsrapport 2021 - jul-facebook.jpg

Et rekordår for NCE Blue Legasea

For NCE Blue Legasea har 2021 vært et rekordår. Vi har hatt rundt 100 gjennomførte møter, aktiviteter, arrangementer og prosjekter som har samlet mer enn 2.000 deltagere. En stor takk til våre 58 medlemsbedrifter og andre samarbeidspartnere som har bidratt inn i våre mange prosjektaktiviteter dette året. Vi har hatt fokus på kompetansebygging som en driver. Aktiviteter knyttet til kommersialisering, markedstilgang og digitale kundereiser har truffet godt både hos oppstartsbedrifter og de mer modne bedriftene i klyngen. Gledelig er det også at vi har fått etablert konkrete nye samarbeid som resultat av workshops, og vi ser at webinarene våre trekker til seg mange deltagere. Vår kobling av fagdisipliner, god kommunikasjon og synlighet må til for økt forståelse og samspill. Vi gleder oss til fortsettelsen i 2022. 

Hva betyr det når vi i ÅKP kaller oss regionens største innovasjonsselskap? 

Hva er det vi jobber med gjennom et år som gjør at vi kan si dette? Svaret finner du i årets aktivitetsrapport. I aktivitetsrapporten kan du lese, se og høre om hva det er som skaper innovasjon. Du får også svaret på hvorfor vi i ÅKP ikke ser på innovasjon kun som enkeltstående produkter, men noe langt mer dyptgripende. Innovasjon er det vi skal bygge framtida med. Derfor er vår oppgave å gi nyvinningene vinger. 

Les Aktivitetsrapport 2021 her