Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Enzymatiske prosesser for marine proteiner

Det siste webinaret knyttet til Enzymkonferansen tok for seg enzymatiske prosesser for marine proteiner.

Blue Legasea
Webinar-Enzymkonferansen-PPT.png

Webinaret ble arrangert den 18. juni av NCE Blue Legasea og Innovasjon Norge. 

Tema var enzymatiske prosesser for marine proteiner. Webinaret gir deg en innføring i bruk av enzymer for protein hydrolyse, valg av prosessbetingelser og eksempler på hvordan dette brukes i industrien i dag. 

Enzymer er verktøy som brukes i industriell prosessering av marin biomasse for å hente ut verdifulle proteiner og andre komponenter som kan brukes som ingredienser. Råstoff, enzym og prosessbetingelser er faktorer som påvirker produktet.

Bedriftene og forskningsorganisasjonene som bidro med innlegg og paneldebatt, var Møreforsking, NORCE, Biomega Group, Maralis Innovation og Nofima.

Se hele webinaret: