Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Er du sjømatleverandør og nysgjerrig på pet food bransjen?

Lurer du på hvilke muligheter som finnes i pet food markedet, hvordan du skal posisjonere deg for å vinne i internasjonal konkurranse, hvilke regulatoriske hindringer som finnes og hvordan pet food bransjen jobber for å fornye seg?
Alt dette har du muligheten til å få svar på når noen av Norges fremste eksperter innen pet food samles i ÅKP sin Innovasjonsarena for å belyse muligheter og barrierer i vår marine verdikjede mot dette segmentet.

Blue Legasea


NCE Blue Legasea skal den 07 April holde en workshop og idelab for klyngemedlemmene hvor vi ser på hvilke muligheter norsk sjømat og marine ingredienser har innenfor pet food markedet.
Programmet passer både for leverandører av råvarer, teknologileverandører og ferdigvareprodusenter av sjømat og marine ingredienser som ønsker å få bedre kjennskap til markedet.

Felleskjøpet, Aker Biomarine, AM Nutrition, Fish4dogs, Passion4feed og Orivo vil alle gi oss inspirerende foredrag hvor du får innblikk i hvordan internasjonale aktører jobber for å utvikle pet food kategorien.
Gjennom foredragene vil du få innsikt i markedsmuligheter, regulatoriske krav og andre aspekter som er viktig for å få markedsadgang og hva din bedrift må fokusere på for å være en aktuell aktør i dette segmentet.
I denne workshoppen vil vi holde en idelab i regi av ÅKP hvor vi vil gå enda dypere inn i segmentet, og gi din bedrift muligheten til å få svar på hva dere kan fokusere på for å vinne i markedet.
Kanskje sitter du på et produkt eller et konsept som kan være aktuelt innenfor pet food bransjen?

Påmelding

Meld deg på i denne linken og møt opp for å lære mer om pet food.