Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Forenkle samarbeid på tvers

– Min stilling skal gjøre det enklere å samarbeide på tvers av blå og grønn sektor. Det ligger et stort potensial i å etablere prosjekter som vil gagne både landbruk, havbruk og fiskeri i et bærekraftperspektiv, forteller Elise.

Blue Legasea
Prosjekt_02142023_014.jpeg

Selv om det «bare» er Elise som driver Land møter hav, er prosjektet et samarbeid mellom de fire nasjonale klyngene NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, NCE Blue Legasea og Biotech North.  

Prosjektet har som mål å stimulere vekst, sirkularitet og bærekraft i bioindustrien, og Land møter hav har fire fokusområder:  

  • Økt sirkularitet  
  • Nye fôrråvarer til fisk og landdyr 
  • Bedre utnyttelse av resråstoff og sidestrømmer 
  • Tverrsektorielt samarbeid, industriell symbiose og nye verdikjeder. 
BlueMusselFeed_CecilieBannow.jpeg

Fra venstre: Elise Sæle Dahle, Land møter hav, Hilde Schøyen, Fiskå Mølle, Vladana Grabez, Animalia, og Malin Kleppe, Lerøy/Ocean Forest. Foto: Silje K. Robinson

Smartere bruk av våre ressurser  

Elise Sæle Dahle brenner for å legge til rette for samarbeid slik at bionæringene kan forbedre fotavtrykket sitt og bruke ressursene sine smartere. I dag er lineær bruk av ressurser, bruk og kast, den vanligste måten.  

– For eksempel forsvinner like mye fosfor i oppdrett som landbruket importerer som gjødsel. Hvis dette kunne gått inn i et sirkulært løp kunne vi spart mye og brukt ressursen på en smartere måte, sier Elise.  

Hun forteller at vi lenge har blitt for vant til å «sløse» med ressursene våre, og at vi har mye å hente på å samarbeide mer for å etablere flere sirkulære løsninger.  

Hvis Norge skal øke verdiskapningen i den sirkulære økonomien er samarbeid på tvers av grønn og blå sektor essensielt.  

 Blåskjell i kyllingfôr 

I fjor fikk et av prosjektene som Land møter hav har bidratt i tildelt penger av Forskningsrådet til å teste blåskjell som en ingrediens i kyllingfôr. Industripartnerne Fiskå Mølle, Lerøy Ocean Forest, Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia og Nortura skal delta på ulike stadier.  

Å bruke blåskjell som erstatning for importerte proteiner kan forbedre fotavtrykket til fôr og øke Norges selvforsyning. Dette er et godt eksempel på hva vi kan gjøre hvis vi samarbeider på tvers av sektorer, forteller Elise.  

 Din forlengede innovasjonsavdeling  

Hvis du har noen idéer eller prosjekter du ønsker å diskutere, kan du ta kontakt med Elise.  

Jeg kan være din utvidede innovasjonsavdeling, og jeg diskuterer gjerne prosjektidéer med våre medlemmer og partnere.  

EliseSæleDahle_web - Copyright Cecilie Bannow--5 _1_.jpg

 Portrett: Foto: Cecilie Bannow