Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Kan små doser med proteiner fra torsk gi oss bedre helse?

Ny doktorgrad! Hanna Fjeldheim Dale disputerer 3.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Health effects of supplementation with cod protein hydrolysate: Impact on glucose metabolism and appetite in healthy subjects and gut health in irritable bowel syndrome".

Blue Legasea
MPH-STUDIENE.png

I forbindelse med doktorgraden ble det gjennomført tre dobbelt-blindede kliniske studier for å undersøke om et tilskudd med spaltede proteiner fra torsk ville påvirke blodsukkerregulering og appetitt hos friske voksne eller tarmhelse i pasienter med IBS, samt om økende doser kunne gjenspeiles i effekt på blodsukkerregulering. Resultatene viste blant annet at inntak av en lav dose med spaltede torskeproteiner reduserte nivået av det blodsukker-regulerende hormonet insulin etter et måltid, uten å påvirke blodsukkeret hos friske voksne.

Følg prøvelesningen og disputas digitalt!

Du kan følge både prøveforelesningen og disputas digitalt på nettsidene til UIB. (Lenke til det digitale møterommet vil bli lagt ut noen dager i forveien for presentasjonen.)