Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Kjønnsbalanse i havbasert næring må styrkes, og vi trenger din stemme!

Uansett kjønn og rolle, har du muligheten til å fremme likestilling i blå sektor ved å dele av dine erfaringer. WIN-BIG prosjektet inviterer deg til å delta i en spørreundersøkelse som skal utvide kunnskapsgrunnlaget om kvinners roller og likestilling i blå næring.

Blue Legasea
Lorentzen-mindre.jpg

Under 1st Mission Arena i november i fjor bidrog NCE Blue Legasea med innspill og feedback til spørreundersøkelsen. Nå er den endelig ute og klar for å øke kunnskap om status på kjønnsbalansen i blå sektor! Spørreundersøkelsen er anonym, og resultatene vil gi verdifull innsikt for å adressere og løse utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og mangfold.

WIN BIG-prosjektet: Veien mot kjønnsbalanse

WIN BIG er et EU-finansiert prosjekt der Blue Legasea er prosjektpartner, med støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune.  Prosjektet har som mål å adressere gap i kjønnsbalanse og hvordan ta i bruk kvinners kapasitet i blå sektorer i Europa. En sentral del av arbeidet er å hente inn data om kvinners status i ulike blå sektorer. Innsikt og tall fra spørreundersøkelsen som nå er lansert kan bidra til å identifisere barrierer, utfordringer og eksempler på god praksis for å øke likestillingen.

Akkurat din deltakelse er av stor betydning for prosjektet. Ved å dele av erfaringer og synspunkter, eventuelle ideer du sitter med, og bidra til et større datagrunnlag, kan utfordringene knyttet til kjønnsbalanse enklere identifiseres og adresseres. Stemmen din vil bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for utforming av strategi og tiltak for inkluderende og rettferdige arbeidsplasser for alle.

Å delta i undersøkelsen er enkelt og tar bare noen få minutter. Klikk på lenken nedenfor for å gå til undersøkelsen:

Delta i Undersøkelsen

Du svarer alltid anonymt, og dine svar vil behandles konfidensielt. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt til å utvide bakteppet av kunnskap for utvikling av likestillings fremmende tiltak.

Vi setter stor pris på din deltakelse og takker deg for at du er med på å bidra til en likestilt blå framtid!