Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Klyngesamling og eiermøte med NCE Blue Legasea – Være en magnet

– Vår marine klynge skal være en magnet som tiltrekker seg kompetanse, forskere og arbeidskraft som stimulerer til bærekraftig utvikling, åpnet klyngeleder Wenche Uksnøy med på den årlige klyngesamlingen og eiermøtet til NCE Blue Legasea.

Blue Legasea
Dragøy - mindre.jpg

Bildet: Ragnhild Dragøy fra Aker Biomarine. Alle foto: Anne Marthe Vestre Berge/ÅKP. 

Torsdag 2. februar var det duket for en innholdsrik dag i sjuende etasje hos ÅKP, i NMKs lokaler på Campus Ålesund. Programmet var planlagt ned til den minste lille detalj. Iver Lande Kvalsvik fra Epax, Ragnhild Dragøy fra Aker Biomarine, Bjørn Tore Nystrand fra Møreforskning, og Ola Kvalheim fra Gadus Group, var blant noen av de foredragsholderne som holdt innlegg. 

4Y2A0816.jpg
Bjørn Tore Nystrand fra Møreforskning

Tematikken var knyttet til satsingsområder for klyngen de neste årene, og ble sett i lys av klyngens fire strategiske målområder. Disse er sirkularitet, teknologi og kompetanse, kommersialisering og samarbeid. 

Utradisjonelle koblinger og tverrfaglig samarbeid kan være løsningen

Vi spurte Ragnhild Dragøy om hva hun tror skal til for å kunne gjøre marin verdiskapning mer bærekraftig

– Vi kan lage koblinger i et klyngesamarbeid, for å utnytte kunnskap på tvers av sektorene. Dette kan bidra til for eksempel økt produksjonseffektivitet. I Blue Legasea jobbes det også med sirkularitet og økt utnyttelse av råstoff. Dette er viktig for å utnytte alt vi henter ut av havet sier Ragnhild. 

Det kom fram på samlingen at den marine næringen har et stort behov for innovasjon, kompetanse og nyutviklinger for å kunne øke produksjonssomfang og sikre vekst. At NCE Blue Legasea kan bidra med å opprette koblinger, på kryss og tvers av næringer som kan stimulere til nettopp dette, noe som er særs viktig når det kommer til utvikling innen bærekraft, dyrevelferd og ressursutnyttelse, var noe som ble trukket fram av flere. Vi spurte Ragnhild videre om hennes tanker rundt sporbarhet i den marine verdikjeden og utfordringer tilknyttet dette: 

– Utfordringene med sporbarhet kan løses med sertifiseringsordninger, som kan sikre sporing av marine ingredienser i eksempelvis laksefôr og hindre uro i markedene ved feil innhold i produkter, resonnerte Ragnhild.  

Videre spurte vi om hvordan hun tror tverrfaglig samarbeid gjennom klyngen kan bidra til å nå mål tilknyttet bærekraft og sporbarhet samt sikre en sunn vekst i næringen. 

– Da må vi skape unike samarbeid mellom grupperingene i klyngen for å utnytte kunnskapen i hele verdikjeden til vår marine klynge. Dette vil føre til økte konkurransefordeler for hele klyngen. 

Flere utfordringer ble drøftet 

Bjørn Tore Nystrand belyste viktig problematikk knyttet til kompetansebehovet i næringen, og presenterte blant annet at minst 25 000 nye fagfolk trengs i marin næring i løpet av de neste sju årene. Dette kommer fram av en kartlegging som Møreforskning har gjennomført i samarbeid med NCE Blue Legasea og ÅKP. Iver Lande Kvalsvik snakket litt om hvordan man kan få bærekraft og økonomi til å gå hånd i hånd, og utfordringer tilknyttet dette, mens Ola Kvalheim snakket litt om utviklingspotensialet for torskeoppdrett, og hvordan dette kan posisjoneres inn i næringen. 

Avslutningsvis gjennomførte NCE Blue Legasea en workshop for å reflektere og komme med forslag, ideer og løsninger knyttet til klyngens strategiske målområder. Rommet var fylt med et mangfold av kompetente folk med ekspertise på mange ulike fagområder innen den marine verdikjeden, noe som førte til gode diskusjoner rundt utfordringene. 

4Y2A0945.jpg
Workshop


Gode tilbakemeldinger
 

Et godt og variert faglig program og fruktbare samtaler gjorde denne samlingen til mer enn bare et formelt eiermøte. Resultatene fra evalueringsundersøkelsen fra samlingen viser at medlemmene hadde stor verdi av å delta på dette arrangementet.

NCE Blue Legasea ba medlemmene om å evaluere samlingen fra én til fem, hvor fem, hvor fem er beste score.

Totalevalueringen av samlingen viser en score på fire komma seks. 

Det samme resultatet fikk eiermøtet/klyngesamlingen for faglig innhold, strategidiskusjoner og verdien av nettverksbygging.

Evalueringen fra medlemmene viser også at de som deltok på arrangementet er blitt motivert til å jobbe mer med samarbeidsprosjekter i klyngen.

Dette er selvsagt et resultat klyngeleder Wenche Uksnøy er fornøyd med: 

Wenche-mindre.jpg
Wenche Uksnøy.
– Vi i klyngeadministrasjonen er opptatt av at våre medlemmer skal oppleve verdi hver gang de deltar på en av våre aktiviteter. I forberedelsene til denne samlingen var vi ekstra bevisste på å prioritere tiden slik at flest mulig både fikk god informasjon og kunne bidra direkte inn i det viktige strategiarbeidet som nå pågår. Jeg er derfor ekstra godt fornøyd når deltagerne syns at samlingen var nyttig og at partnerne er motiverte for mer samarbeid i klyngeregi.


Artikkelen er skrevet av: Sara Rønning.