Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Klyngetur til Tromsø

Klyngeturene til NCE Blue Legasea er en populær aktivitet for våre medlemmer å delta på. På disse turene fyller vi kunnskapsbanken og bygger nettverk både i klyngen og med andre deler av sjømatnæringen. Vår klyngetur til Tromsø fra 31. oktober – 03. november var ikke noe unntak og ble en suksess.

Blue Legasea
Gjengen.jpg

Påmeldingen til klyngeturen ble raskt fylt opp og vi hadde med oss 14 deltagere fra 10 forskjellige medlemsbedrifter til Tromsø. Hele verdikjeden var representert på turen med både redere, teknologileverandører, forskere, landindustri og markedsaktører. At hele verdikjeden er representert på turene er viktig for oss i klyngen og gir grobunn for fruktbare diskusjoner og nye samarbeid på tvers av næringen.

På programmet for turen sto blant annet deltagelse på FHF sin hvitfisk konferanse og Norges Sjømatråd sin Torskefiskkonferanse. For å gi medlemmene våre ytterligere verdi for turen samarbeidet vi også med Nofima og fikk foredrag fra de, og også en omvisning på deres Biotep fabrikk. I tillegg arrangerte vi et mini-seminar en av dagene hvor vi hadde invitert inn blant andre Zooca Calanus og Stella Polaris for å lære mer om hvilke muligheter de ser for raudåte og reker.


Omvisning på Biotep og foredrag fra Nofima

Klyngeturen startet onsdag med besøk på Biotep-anlegget til Nofima på Kvaløy. Der fortalte driftssjef Sverre Aarøen om hvorfor bedrifter som vil utnytte marint og vegetabilsk råstoff ikke bør stresse med å bygge egen fabrikk før produktet er klart for markedet, og heller overlate testing og optimalisering av produksjonsprosesser til Biotep. Biotep anlegget er rigget for flere avanserte operasjoner for bioprossesering og de hjelper høyteknologiske bedrifter med å overføre lovende forskningsresultater fra laboratoriet til stor skala.

Klyngeturen fortsatte til Nofima sitt hovedkontor på universitetsområdet i Tromsø der Jan Erik Olsen og Heidi Nilsen tok imot oss sammen med deres forskere. De ga oss interessante innlegg om hvordan man kan oppnå bedre kvalitet og fiskevelferd, nøyaktig og hurtig kvalitetskontroll, samt nye muligheter i nye arter.

Gjengen.jpg

Seminar på Kystens Hus

Lunsjen ble gjennomført med fiskesuppe på Kystens Hus i Tromsø sentrum før vi gikk en etasje opp der Ole Petter Pedersen, Head of Technology and Sustainability i Zooca, ga oss et innblikk i en av våre best bevarte hemmeligheter, nemlig raudåten. Han fortalte hvordan Zooca Calanus har utviklet det som for to tiår siden startet som et initiativ i universitetsmiljøet i Tromsø, til de i dag har bygd opp verdens første raudåtefabrikk som har kapasitet til å produsere 10.000 tonn raudåte i året.

Deretter geleidet utviklingsdirektør i Stella Polaris, Jaran Rauø, oss gjennom historien til Stella Polaris. De er en av verdens ledende produsenter og leverandører av kaldtvannsreker til aktører innen dagligvare, storhusholdning og industri over hele verden. Noe av det mest spennende for oss var hvordan de jobber for å utnytte rekeskallet, som utgjør 40 prosent av reken, og ikke minst hvordan de ser for seg å redusere klimaavtrykket fra rekefisket og prosesseringen på land.

Klyngeleder Line Kjelstrup i vår søsterklynge Biotech North avsluttet programmet på Kystens hus med å fortelle hvordan de brenner for å bidra til at deres medlemmer kommer seg frem i markedene raskere og med større suksess. Biotech North samarbeider med Blue Legasea, blant annet under «Land møter hav»-prosjektet.

kystens hus.jpg


Konferansedeltagelse

Klyngeturen fortsatte på torsdagen med deltagelse på FHF sitt hvitfisk seminar, og Torskefiskkonferansen i regi av Norges Sjømatråd og Norges Råfisklag.


Hvitfiskseminaret til FHF er en viktig arena for deling av kunnskap, erfaringsutveksling og diskusjon om sentrale temaer i hvitfisknæringen. På programmet i år satt FHF søkelys på kvalitet, ressurskontroll og automatisering. Magnus Myhre og Bendik Toldnes fra Sintef, som også var med på vår klyngetur, fortalte blant annet om fersk linefanget brosme som filetprodukt og automatisk sortering av innmat fra torsk. I tillegg fikk vi høre flere innlegg om mulighetene og utfordringene med automatiske veisystemer.


Fra FHF sitt hvitfiskseminar gikk turen videre til Torskefiskkonferansen. Denne konferansen var igjen fulltegnet og 450 deltagere fra næringen var samlet på The Edge for å høre om sjømatrikets tilstand. Vi fikk servert et variert og tettpakket program og leder for bærekraft i SpareBank 1 Nord-Norge, Ragnhild Dalheim Eriksen, fortalte at sjømatnæringen leverer på bærekraft i dag, men at bankene vil kreve at en jobber stadig mer systematisk for å påvirke på de områdene en har mest positiv påvirkning på ESG.
- EU sine krav til bærekraft påvirker vår tilgang til kapital. Klimarisiko påvirker oss allerede, resulterer i dag i konkrete krav i låneprosessen. Vi har satt oss som mål om at utlånsporteføljen vår skal ha null utslipp i 2040, sa Dalheim Eriksen.


Vi fikk også høre om hvordan KIWI slår et slag for fisk i sine butikker med slagordet «Sunnhet til folket!» og hvilke mål de har satt seg for å øke fiskekonsumet i Norge. Dette er gode nyheter med tanke på at Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd innledet sitt innlegg med at eksporten av norsk hvitfisk ikke er noen solskinnshistorie for tiden. Han fortalte at internasjonale forbrukere bytter ut norsk fisk med rimeligere fisk som pollock. Hestvik Brækkan ble fulgt opp av sine kolleger som jobber for å øke kjennskapen og preferansen til sjømat fra Norge. De jobber knallhardt for at internasjonale kunder skal ønske å velge hvitfisk fra Norge. Fellesnevnere var blant annet viktigheten av opphavsmerking, convenience (lettvint), og smakebiter av den nye internasjonale kampanjen for promotering av norsk torsk og skrei – «Explore Norwegian cod».

På tampen av konferansen ble Jan-Erik Pedersen og Ronny Henriksen med båten «Røstjenta» kåret til «Årets kvalitetsfisker 2023» for å levere villfanget fisk og skalldyr av førsteklasses kvalitet. Kåringen gjøres av Norges Råfisklag, og det var markedssjef Synne Guldbrandsen som fikk æren av å gjøre stas på de to. Pedersen og Henriksen har fisket sammen i 17 år, både på tidligere fartøy og nå på «Røstjenta». De oppsummerte ganske enkelt hva som var hemmeligheten bak deres suksess;
– Vi behandler all fisk som om vi selv skulle hatt den med hjem til middag med familien.


Takk for godt bidrag og gode diskusjoner på vår klyngetur til medlemsbedriftene Pretio, Cfood Norway, Bluewild, Eagle Enviro, Optimar, Sintef, Strand rederiet, Doxacom og Ocean Visioneering!

Se video fra turen her:

youtube2.JPG