Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Kronikk: Sertifiseringer – fra et nødvendig onde til merverdi

Det blir stadig strengere krav til dokumentasjon i fiskerinæringen. Men er denne dokumentasjonen med på å skape merverdi, eller er det noe man gjør fordi noen andre ber om det?

Blue Legasea
kronikkbilde.JPG

Fra min tid som innkjøpssjef i næringen har jeg selv opplevd frustrasjonen med å fylle ut et nytt skjema fordi det har kommet et krav fra en kunde, eller for å tilfredsstille en standard som man er eller skal bli sertifisert etter. Noen ganger virker spørsmålene i skjemaene meningsløse og unødvendige. For mange år siden fikk jeg for eksempel spørsmål om fisken jeg hadde kjøpt var blitt avlivet på en human måte. På det tidspunktet virket spørsmålet meningsløst, men nå er fiskevelferd og fiskehelse blitt noe alle må forholde seg til og ta på alvor. Plutselig er ikke dette spørsmålet så meningsløst lenger.

Skape merverdi

I løpet av våren har vi i NCE Blue Legasea hatt en webinarserie om tredjepartssertifiseringer. Det vil si sertifiseringer gjort av en part utenfor bedriften. I denne webinarserien var vi innom tema som handlet om kvalitetssikring, mattrygghet og sporbarhet. I løpet av tre webinar fikk vi høre fra forskjellige bedrifter som jobber med å sertifisere andre, men også fra industribedrifter som var, eller skulle bli, sertifisert. Det interessante var at uavhengig av hvilket tema vi var innom, så handlet det om å skape merverdi for egen bedrift og kundene man har.

I mars i år kunne vi lese at Nofima og Norges Fiskerihøgskole hadde funnet ut at «MSC-bortfall betyr lite for pris på norsk torsk». Undersøkelsen tok for seg førstehåndsomsetningen av torsk. Leser man bare overskriften kan dette bety at sertifiseringer ikke gir så mye merverdi, men dette gir ikke hele bildet. Leser man videre i undersøkelsen så ser man at det er andre faktorer som også spiller inn. Blant annet hvilket marked fisken går inn i. For eksempel ble det funnet at det er signifikante forskjeller på kjøpertyper. Det kom frem at kjøperne som driver med filetproduksjon har en noe høyere betalingsvilje for MSC-sertifisert torsk enn de som har konvensjonell produksjon som hovedaktivitet.

Dette er et viktig poeng når det gjelder dokumentasjon og sertifiseringer. Man må vite hvem kundene er, og hva de er opptatt av. Det er en jungel av sertifiseringer, og man må være tydelig på hva som er viktig. Lenge har det vært nok å si at man er fra Norge for å skape en trygghet hos kundene for at man har en bedrift som driver med kvalitetsprodukter. Nå er ikke dette lenger nok.

Bærekraft

I løpet av de siste årene er det blitt mye søkelys på rapportering og dokumentering av hva man gjør innen bærekraft, eller ESG om man vil. Noen har kommet langt i dette arbeidet, andre er så vidt i ferd med å våkne. Det vi ser er at de som allerede har gode rutiner for dokumentasjon og har faktiske tall å forholde seg til kommer fortere i gang med rapporteringen. Det som er klart, er at om kort tid må vi alle forholde oss til dette på et eller annet vis. Og det er bra for oss som konsumenter. Det er bra fordi vi da kan ta opplyste og bevisste valg i forhold til hvilke produkter vi kjøper, og valg som er bra for miljøet vi ønsker å leve våre liv i.

Dokumentasjonsarbeid er viktig. Ikke bare fordi man viser ovenfor kundene at man har orden i sakene, men fordi det er med på å skape en bevisst kultur i bedriften. Uten dokumentasjon er det vanskelig å gjøre forbedringer. Og selv om man kanskje ikke får bedre betalt for et enkelt produkt er dette arbeidet med på å beholde kunder, få nye kunder og bevisstgjøre en strategi og retning som er valgt av bedriften. Med andre ord er dette med på å skape merverdi.

Denne kronikken sto først på trykk i Fiskeribladet 09. juni 2023