Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Optimar satser på marint restråstoff

Velkommen som nytt medlem!

Blue Legasea
Collage Optimar.jpg

Videreforedling av marint restråstoff fra fiskeri og oppdrett har fremtiden for seg og innovative Optimar tar grep om markedet. Selskapet samarbeider nå med Aker Biomarine om å utvikle foredlingsanlegget for krill på Akers nye skip – en kontrakt på rundt 250 mill kr. Med sin globale tilstedeværelse i flere markeder der prosessering og optimalisering av marint restråstoff på land og til sjøs forventes å øke i årene fremover kan dette bety betydelig inntekter for selskapet. Optimar har nå signert partnerskapsavtale med Blue Legasea og vi ønsker velkommen en veldig spennende samarbeidspartner i vårt nettverk.

Du kan høre mer om satsingen de planlegger på arrangementet 17 april; Fra Hav til Marin Ingrediens

Mer om Optimar

Artikkel fra nett.no