Go to aakp.no
A PROGRAM IN

SINTEF BIOPRO

SINTEF Senter for bioprosessering og ingrediensforskning åpnet offisielt onsdag 1.november
Foto: Sintef OCEAN

Blue Legasea
DSC_1567.JPG

Onsdag 1. november markerte SINTEF Ocean en milepæl da de åpnet den siste brikken i en strategisk satsing innenfor totalutnyttelse av bioressurser fra sjømat- og landbrukssektoren. Da ble nemlig SINTEF Senter for bioprosessering og ingrediensforskning offisielt åpnet. Mer enn 60 personer deltok på fagseminar for å lære mer om den komplekse sammenhengen mellom råstoffhåndtering, via raffinering og frem til ferdig produkt. SINTEF har gjennom flere år bygget opp en betydelig kunnskap innenfor marine ingredienser, og kan nå tilby en unik kompetanseplattform som skal, i samarbeid med næringen, bidra til å skape enda større verdier i fremtiden. Senteret har utstyr både i laboratorie- og pilotskala, og med støtte fra avanserte analyseverktøy, skal dette gi tilstrekkelig kompetanse og et beslutningsgrunnlag for oppskalering og riktig teknologivalg.

 Mer detaljert informasjon  finner du HER