Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Sirkulærøkonomi på tvers: Nytt prosjekt for å styrke industrielle samarbeid i Møre og Romsdal i gang

Forrige uke ble det holdt oppstartsmøte for et nytt prosjekt om sirkulærøkonomi og industrielle samarbeid i blå-grønn næring. Prosjektet støttes av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom Skaparkraft-ordningen. Møtet, som fant sted i ÅKP Blue Innovation Arena, var startskuddet på et samarbeid som sikter mot å fornye og forbedre verdikjedene i regionen.

Blue Legasea
IMG-1771.jpg

Fokus på samarbeid

Prosjektet ledes av ÅKP/NCE Blue Legasea med Land møter Hav og med i konsortiet er virksomhetene Tafjord Kraftvarme AS, Gjøsund Utvikling AS, NORSØK, Pretio AS, C Food Norway AS, og Artic Bioscience/Artic Algea AS. Prosjektet har mål om å fremme sirkulærøkonomiske løsninger og identifisere konkrete koblinger mellom aktører og verdikjeder i blå og grønn sektor. Dette inkluderer å kartlegge og identifisere ressurser og sidestrømmer, utfordringer og muligheter i eksisterende verdikjeder, utvikle nye sirkulære forretningsmodeller, og øke kunnskapen om sirkulærøkonomi og industrielle symbioser. Det legges vekt på å styrke samarbeidet mellom ulike aktører og øke bevisstheten rundt potensialet for verdiskaping ved industrielle samarbeid. Gjøsund og Grautneset vil bli to caser i dette prosjektet som alle prosjektets deltakere vil ta del i. Kunnskap og erfaringer vil deles bredt, slik at interessenter utover prosjektgruppa kan dra nytte av læringen.

En produktiv start

Oppstartsmøte  satte agendaen for hvordan vi skal jobbe sammen i prosjektet. Vi skal samarbeide, være åpne, nysgjerrige og modige. Vi skal dele og innovere. Vi ble bedre kjent med den brede kompetansen og kunnskapen virksomhetene i konsortiet representerer, og det ble skapt et engasjement for hva vi skal få til ved samhandling. 

Sirkulær fremtid

Prosjektet bygger opp under strategien til NCE Blue Legasea om sirkularitet og sirkulære forretningsmodeller som en nøkkel til grønn omstilling.