Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Svein Erik Gaustad - vår nye ressurs

Svein Erik Gaustad starter primo mai som prosjektleder i Marine for Health.

Blue Legasea
5122813F-EB29-4195-9B46-9B9CD856A6D0.JPG

Svein Erik uttaler:

"Lite fysisk aktivitet og dårlig kosthold er hovedgrunnene til den store forekomsten/økningen av livstilrelaterte sykdommer. Ny kunnskap fra bioprospektering av marine næringsstoffer i samspill med eksisterende helseforskning kan ha betydelig helsemessig og samfunnsøkonomisk nytteverdi"

Vi er kjempefornøyde med å få Svein Erik med på laget for å bygge videre innhold i Marine for Health og utvikle relevant kunnskap for våre partnere. Dette har vår nye prosjektleder jobbet med før han starter hos oss:

* mastergrad (M.Sc) i fiskefysiologi/fiskehelse ved NTNU  - undersøkte hvordan stress påvirket overlevelse hos Atlantisk laks

 * doktorgrad (PhD) i medisin  - studerte hvordan menneskers og dyrs helse blir påvirket av stressfaktorer som økte trykk og oksygennivåer

* tilknyttet K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine (CERG) ved NTNU  (kunnskap i helsefrembringende effekter fra fysisk trening)

* jobbet ved Universitetet i Tromsø (UiT) med problemstillinger vedrørende helse og kaldt klima i nordområdene og spesielt behandlingsstrategier for nedkjølte pasienter

* administrativ erfaring som daglig leder av HUNT 4 Kondisjonsprosjektet og prosjektleder i prosjektet Generasjon 100 (verdens største trening-studie for eldre). 

* sentral i utvikling og organisering av forskningsplattformen Arctic Physiology and Medicine ved UiT.

* kursleder og faglærer over flere år i ett mastergradkurs ved NTNU, ledet flere konferanser og kurs samt vært veileder for medisin, master og PhD studenter.

* nasjonal og internasjonal arbeidserfaring ved opphold og samarbeid med UiT og to forskningsmiljø i USA.

*  de siste 2 årene har han kombinert kunnskap innen medisin, bioteknologi og havbruk/akvakultur og vært med å danne gründer-selskapet Marvita AS hvor hensikten er å undersøke helsefrembringende komponenter i tang og tare.