Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Tre nye Blue Legasea-medlemmer i januar

Blue Legasea
orivo 1.jpg

Vi er glade for at flere vil være med i fellesskapet - klyngen vokser! Orivo AS , Nordic Pharma Inc og Runde Miljøsenter signerte alle kontakt i januar - velkommen til alle tre!

Orivo AS (tidligere Omega Veritas)

ORIVO er et laboratorieselskap fra Molde, med samarbeidende laboratorier strategisk plassert rundt om i verden. Selskapets kundegrunnlag inkluderer hele den globale marine ingrediensindustrien, mens selve tjenesten som tilbys er relativt spisset:

Dokumentasjon av marine ingrediensers opprinnelse via fingerprint teknologi

Nordic Pharma Inc

Nordic Pharma INC er et omega-3 produksjonsselskap lokalisert i Tromsø - Selskapet eies av amerikanske Nordic Naturals - et ledende omega-3 merke i USA.

Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er en internasjonal miljøforskningsstasjon. Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvåking og forsking på miljøet og promoterer bærekraftig teknologi innen fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag fra privat næringsliv og det offentlige.

Senteret er også besøkssenter med faste og skiftende utstillinger som fokuserer på miljø, klima, ressursene i havet, sjøfugl og naturen på øya.