Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Trenger fiskere mer kunnskap om verdikjeden på land?

For å lykkes med ambisjonene om å øke verdien av marint råstoff er det viktig å involvere fiskere i sterkere grad i de ulike prosessene som skjer i verdikjeden også på land. - Vi ønsker derfor å ta fiskerne med fra kai til marked!

Blue Legasea
Artikkel Fiskeribladet.JPG

Bildet er fra Fiskeribladet tirsdag 4.mai 2021 der artikkelen først stod på trykk.

Skrevet av Janita Arhaug/prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea og Kari Lisbeth Fjørtoft/seniorrådgiver Møreforsking AS.

Økt kunnskap = økt verdiskapning

Stadig flere som rekrutteres til fiskeflåten kommer fra skoleverket og har fått en teoretisk tilnærming til fiskeryrket. Når de kommer om bord, gjenstår det likevel mye å lære. De får kunnskap og danner seg holdninger basert på læremestrenes egne erfaringer. Det er en kjapp måte å lære på, og utrolig viktig at det som læres er riktig.

Med erfaring fra sjøen med fiskeri og oppdrett, har vi i våre jobber senere fått muligheten til å følge fisken fra kai til marked. Dette har økt bevisstheten vår på hvor viktig det er å h a kunnskap om hele verdikjeden. Fiskerne lærer først og fremst om bearbeiding av fisk, men hvor mange har egentlig kunnskap om hva som skjer med fisken etter at den er levert på kaia? Selv er vi heldige som har fått sett, lært og jobbet i ulike deler av verdikjeden for fisk, fra hav til marked. Vi lærer noe nytt hele tiden, for det skjer så utrolig mye spennende, både innenfor utvikling av redskap, teknologi og på markedssiden.

Utnyttelse av restråstoff er også viktig å skape bevissthet rundt. Store verdier restråstoff fra hvitfisk blir ikke tatt vare på fordi det mangler økonomiske motiveringsfaktorer, kapasitet, plass og mangel på gode teknologiske løsninger om bord. En måte å øke utnyttelsesgraden på er å involvere mannskapet i sterkere grad. Riktig kunnskap og holdninger er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet.

Kunnskap er nøkkelen

Vi tenker at en nøkkelfaktor for å lykkes med ambisjonene om å øke verdien av marint råstoff er å involvere fiskere i sterkere grad i de ulike prosessene som skjer i verdikjeden også på land. Dette kan gjøres ved å delta på faglige samlinger med søkelys på teknologi, prosessering, markedskrav, og innovasjons- og utviklingsprosesser. Fiskerne må få bli med inn i landanleggene, få møte utstyrsleverandørene, høre om mulighetene for støtteordninger som finnes for å utvikle nye løsninger, og de må få mer kunnskap om markedet.

Eksportørene er bindeleddet mellom fiskerne og markedet. For eksportørleddet er sjømatmesser og markedskonferanser en selvfølge å delta på. I 2020 kom Korona og det har skjedd store endringer i markedet og forbrukernes matvaner. Det gjelder å henge med, men for fiskerne som har heltidsjobb med fiske er det ikke på samme måte mulig å holde seg oppdatert om markedsforandringer og utfordringer. 

Loins vs. svømmeblære

Spanjoler, kinesere og nigerianere har ulike smakspreferanser og ulike måter å tilberede fisken på. Nordmenns favorittpizza Grandiosa er ganske ulik Italienernes favorittpizza. Og mens vi foretrekker beinfri fiskefilet så vil konsumentene i enkelte marked heller ha tørka svømmeblærer eller fiskehoder i suppa si. Og et fiskehode er forresten ikke «bare et fiskehode», det kommer an på hvilket marked du befinner deg i.

Fiskere er matvareprodusenter. De fisker mat som skal spises av barn i Nigeria, og av gjester på kongens slottsmiddag. Fiskeråstoffet kan også brukes til dyrefor, kosttilskudd, medisin, klær og endatil som alternativ til plastikk! Det ligger et stort ansvar i å utnytte havets ressurser, og det er viktig at vi har grunnleggende kunnskap om det vi jobber med.

Å arrangere møteplasser for informasjonsutveksling og kompetanseutvikling er sentralt for oss som arbeider med å øke verdien av råstoffet. Rederiene må ta ansvar for å legge til rette for at mannskap skal få mer informasjon og kunnskap om blant annet markedsforhold. Slik vil de med egne øyne få se utvalget og mulighetene, enten det gjelder fiskeutstyr, teknologi, eller ulike sjømatprodukter. Dette vil gi økt kunnskap og forståelse for hele verdikjeden.

Vi må gå fra å være råstofforienterte til å bli mer markedsorienterte. Et mannskap med kultur for å videreføre gode holdninger og riktig kunnskap til nyansatte er viktig. Å vite mer om hva som skjer fra kai til marked vil da være avgjørende. Vi skal ta fiskere med på en markedsreise, og når sjømatmessa i Barcelona arrangeres, så har vi planen klar. Bli med da vel!