Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Velkommen til Ocean Visioneering!

Ocean Visioneering er et teknologiselskap som leverer showrom og produkt presentasjoner i VR for bedriftsmarkedet. Som nytt medlem i NCE Blue Legasea er målet klart - Sammen med klyngen skal morgendagens møteplasser i VR rigges!

Blue Legasea
Walking team Ocean Visionering.jpg

Teamet i Ocean Visioneering, fra venstre: Daglig leder, Unni Grebstad, Lead XR developer, Atanas Stanulov, 3D/VR designer and Naval Architect, Brita Erica Duwe, Creative Director, Marco Mintchev og Styreleder, Vibeke Hanssen

NCE Blue Legasea har intervjuet selskapets daglige leder Unni Grebstad, og her kan du bli litt bedre kjent med selskapet og deres framtidsplaner:

Hvordan har 2020 vært for selskapet?

2020 har vært annerledes men særdeles innholdsrikt og spennende. Vi hadde oppstart av selskapet i april, rett etter at Covid19 situasjonen slo innover oss. Vi har allerede fire ansatte og jobber tett med Innovasjon Norge for å kunne starte et utviklingsløp sammen med innovative aktører fra klyngen. Vi har også jobbet tett med Digicat på leveranser av et virtuelt cruiseskip, V/S Norway som består av grønne løsninger fra flere leverandører innen maritim klynge. Skipet er virtuelt innredet av Vard, Aukra Maritime, Jets, Shipnor, Ekornes, Libra, Vestnes Ocean og Shipmed. Ocean Visioneering har modellert scenene og utviklet brukeropplevelsen på oppdrag fra Digicat.

Hva er det mest positive som har skjedd i 2020?

Det mest positive som har skjedd i 2020 er at utviklingen innen digitaliseringen har skutt fart, og at bedriftsmarkedet nå ser behov for alternative løsninger for å markedsføre sine produkter og merkevarer. Uansett hva som skjer etter Corona pandemien så vil bedriftene nå legge nye digitale strategier og nye forretningsmodeller vil se dagens lys.

Hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere?

Vi ønsker å være en del av bedriftenes digitale beredskap fremover og har store ambisjoner om å få være med å rigge morgendagens møteplasser hvor næringen kan få møtes og solgt sine produkter i VR.

Hvilken nytte ser dere av å være med i klyngen?

Vi ser store fordeler med å bli en del av NCE Blue Legasea. Vi har muligheten til å utvikle oss sammen med verdens mest innovative aktører, og er avhengige av å være tett på klyngene for å kunne holde stø kurs når det gjelder behov og krav. Vi skal utvikle noe som klyngen har behov for, sammen med klyngen.