Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Velkommen til Seagems som nytt medlem

Seagems har spesialisert seg på å bruke restråstoff fra havet og omdanne det til verdifulle ressurser. Selskapet jobber målrettet for å tilby unike og smakfulle høykvalitetsingredienser til matindustrien over hele verden.

Blue Legasea
seagems gruppebilde.jpg

Gjennom sitt arbeid bidrar Seagems både til mer bærekraftig ressursbruk ved å redusere avfall og transport, og åpner for nye forretningsmuligheter for sjømatprodusenter.  

Selskapet har utviklet en prosess som utnytter rester fra ulike sjømatprodukter som reker, krabbe, laks og hvitfisk, og fremstiller smakfulle og næringsrike ingredienser som kan brukes i et bredt spekter av matprodukter. I dag leverer Seagems ingredienser til store internasjonale matprodusenter, og eksporterer til mer enn 40 land.  Vi spurte CEO i Segeams Group, Elisabeth Maråk Støle, noen spørsmål om verdien av klynge deltagelse.

Hvilken nytte ser dere av å være med i klyngen? 

Seagems ser betydelig verdi av å være en del av klyngen, spesielt knyttet til samarbeid i hele verdikjeden. Vi verdsetter «Global team Norway» tilnærmingen, hvor vi kan utveksle kunnskap og drive innovasjon, samtidig som vi opprettholder en sunn konkurranse som hjelper hele klyngen til å ekspandere internasjonalt. Samarbeidet kan foregå både innen forskning, utvikling og deling av kunnskap om havet og naturressurser, rammebetingelser, kvalitet og internasjonal handel. Blue Legasea er med på å styrke vår posisjon innen merkevarebygging, ledelse, og fagkunnskap. 

Å ha tilgang på et økosystem for innovasjon med støttespillere fra egen industri, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, og virkemiddelapparat er avgjørende for klyngens suksess og utvikling av bærekraftige løsninger innen sjømatsektoren. 

Vi setter også pris på møteplassene for næringen som bidrar til å løfte frem høykvalitets sjømatingredienser produsert på den mest bærekraftige måten. Innovasjon skjer oftest i samarbeid med andre, med en nysgjerrighet på ny kunnskap.  

Hva kan Seagems bidra med i klyngesamarbeidet? 

Vi håper å bidra til klyngesamarbeidet gjennom deling av kunnskap og erfaringer, og ved å gi studenter og andre muligheter til faglig interessante jobber innenfor et bredt spekter av områder som innovasjon, teknologi, og produksjon. Nettopp gjennom å samarbeide med forskningsmiljøer, leverandører, og partnere, samt delta på felles aktiviteter, ønsker vi å styrke innovasjonskraften.  

Hva tenker dere om tiden fremover og hvilke ambisjoner har dere? 

Seagems opplever sterk vekst og søker flere kollegaer på laget både innen fagfelt som innovasjon, teknologi, kvalitet og marked. Hovedkontoret i Ålesund vil også styrkes med kollegaer som ønsker å jobbe internasjonalt. Vi vil være en god arbeidsplass, også for nyutdannede. Her har vi allerede god erfaring med ansettelser fra NTNU.

Potensiale for sjømatingredienser globalt er større enn det vi kan levere fra Sunnmøre. Det finnes flere dyktige aktører rundt om i verden, og vår ambisjon er fortsatt å være blant de beste globalt.  

Vi ønsker å være inkluderende i arbeidet med å møte behovene til en stadig økende befolkning som trenger mer mat med god smak og riktig næringsinnhold. Hos Seagems ønsker vi å bidra til  en verden der alle naturlige resurser forvaltes bærekraftig til det beste for fremtidige generasjoner.  

Sist, men ikke minst har Seagems en ambisjon om at de unike fordelene med sjømat kan oppleves av alle, også av de som kommer etter oss.