Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Vil du være en spydspiss innen blågrønn innovasjon?

Søknadsfrist utgått! Gjennom stillingen som PROSJEKTUTVIKLER LAND MØTER HAV tilbyr vi en unik mulighet med stor påvirkningskraft i tverrsnittet mellom fire klyngeorganisasjoner som bidrar til å styrke en bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor.

Blue Legasea
landmøterhav_norsk.png

PROSJEKTUTVIKLER LAND MØTER HAV 

Vi er nysgjerrig på deg som ser på dette som et naturlig neste steg i din karriere, og kan love stor personlig og tverrfaglig utvikling.

Næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North tar en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi. For å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, ansettes det en Prosjektutvikler som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

Prosjektutvikler skal jobbe på tvers av de fire næringsklyngene under paraplyen Land møter Hav . Målet er å øke kompetanse, og at Land møter Hav skal bidra som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi. De enkelte klyngene har stor kunnskap innen sine områder, og det er uforløst behov for å utvikle felles prosjekter som bidrar til reelle industrielle løft i begge sektorer. Rollen til Prosjektutvikler blir å sikre innovasjon, verdiskaping, samt kunnskaps- og kompetansedeling.

Du vil bli en nøkkelperson i arbeidet med å skape konkrete løsninger på bærekraftsuftordringene, og vil lykkes med dette gjennom fokus på samarbeid og kunnskapsdeling. Vi ser etter deg som har klare tanker om hvordan du vil bidra til å styrke satsingen mellom klyngene og sektorene, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å realisere vår ambisjon om blågrønne innovasjoner.

Ansvar og oppgaver i korte trekk:

  • Være bindeledd og skape fruktbare samarbeider på tvers mellom næringsklyngene under paraplyen Land møter Hav
  • Utvikle innovasjonsforslag fra medlemsbedriftene og klyngene til konkrete FoU- prosjekter som fremmer næringene og blågrønn innovasjon
  • Utvikle og sikre fremdrift i prosjekter på tvers mellom næringsklyngene
  • Sikre at Land møter hav -satsingen bidrar som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi
  • Etablere en felles kunnskapsplattform og sikre forståelse for mulighetene som ligger i blågrønn innovasjon
  • Skape relasjoner og navigere i komplekse landskap

Stillingen som Prosjektutvikler er en prosjektstilling i 2 år med mulighet for forlengelse.

For at rette person i rollen skal lykkes, vil klyngelederne bidra med kompetanse fra sine respektive kjerneområder. De sitter også i styringsgruppen, og vil være pådrivere for at rollen har riktig mandat og oppslutning. Stillingen forutsetter reiseaktivitet og regelmessige besøk i de ulike klyngene og medlemsbedrifter.

Hva skal til for at du lykkes?

For å lykkes i rollen har du genuin interesse for bærekraft kombinert med en solid forretningsforståelse. Vi ser etter deg som evner å definere og utvikle verdiskapende prosjekter.

Du har utpregede relasjonsbyggende egenskaper og selvtillit og mot til å utfordre på en konstruktiv måte. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bidra til utvikling av næringene og rollen vil være en viktig spydspiss i arbeidet. Vi søker derfor etter deg som evner å inspirere, engasjere og forankre dette arbeidet både internt i klyngenes medlemsbedrifter og næringene for øvrig.

Av natur mener vi det er essensielt at du er nysgjerrig og søkende, da dette er et område som krever systematisk og kontinuerlig innhenting av informasjon og kunnskap.

Faglige kompetanser:

  • Relevant utdanning på masternivå
  • Erfaring med prosjektplanlegging, -gjennomføring, -ledelse og -metodikk
  • Gjerne erfaring med blå og/eller grønn sektor
  • Fordel med prosjekterfaring fra eksempelvis innovasjon, forretningsutvikling, bærekraft, klynger/nettverk

Kontaktinformasjon The Assessment Company:

Vi har valgt The Assessment Company AS til å bistå oss med rekrutterings- og utvelgelsesprosessen. Er du nysgjerrig på å høre mer om denne muligheten og har en hektisk hverdag? Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale eller send oss en mail, så tar vi kontakt med deg:
Kathrine Bjerga, tlf. 901 98 167, e-post: kathrine.bjerga@theac.no
Terje Bølstad, tlf. 952 42 423, e-post: terje.bolstad@theac.no

Søk her: The Assessment Company AS

Søknadsfrist: 8. august
Vi ser frem til å høre fra deg!

Om arbeidsgiveren

Næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North skaper gode prosjekter på tvers av organisasjonen med formål om bærekraftig verdiskaping. De fire klyngene jobber for kunnskapsdeling, innovasjon og bærekraft, og målet med samarbeidsprosjektet er forankret i klyngenes daglige virksomhet og deres medlemmer. Næringsklyngene har siden 2018 samarbeidet tett under paraplyen Land Møter Hav med et felles mål om å styrke bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor. I løpet av 2020 har klyngene fått stadfestet behovet og interessen for samarbeid på tvers av grønn og blå bioøkonomi.