Go to aakp.no
A PROGRAM IN

WIN-BIG fremmer mangfold i klynga

WIN-BIG er et EU-prosjekt som skal fremme kjønnsbalanse og inkludering av kvinner i den blå økonomien. Prosjektet fokuserer på nettverksbygging, spesifikk opplæring, og rollemodelldeling for å styrke kvinners posisjon i havbaserte næringer. Prosjektet går over tre år og har med seg 14 partnere fra 9 land. NCE Blue Legasea er med som assosiert partner i prosjektet med finansiering fra Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Blue Legasea
nye intern.jpg

Hva har skjedd i det siste? 

Workshop: Hvordan minske kjønnsgapet i den blå økonomien.  

Under en nylig workshop i Mission Arena i Gøteborg høsten 2023, ble det satt søkelys på hvordan tette kjønnsgapet i den blå økonomien. Mariana Mata Lara åpnet med en innsiktsfull presentasjon, etterfulgt av personlige historier fra kvinnelige pionerer i sektoren, Molly Hughes og Susan Bastón Meira. Stephen Hynes fra University of Galway presenterte et utkast til en kommende undersøkelse om kjønnsdiskriminering i sektoren. Her fikk man en frisk diskusjon om hvordan datainnsamling på feltet kan forbedres.  

Noe av lærdommen fra Mission Arena workshop i Gøteborg: 

  • Kvinnelige pionerer og rollemodeller har banet vei for dagens kvinner til å tre inn i den blå sektoren: Likevel hindrer barrierer ekte inkludering på tvers av den blå økonomien.  
  • Vi trenger å endre stereotyper og kulturelle forventninger: I mange land er der fortsatt en vei å gå for kvinner til å fortsette karriereutviklingen etter å ha fått barn 
  • Diskriminering er ikke ensidig: Det er avgjørende å inkludere menn i denne endringsprosessen og ha åpne dialoger slik at også de har et rom for å dele sine erfaringer.  

Søsterprosjektet WINBLUE møte med WIN-BIG i Roma den 22. november markerte også et betydelig skritt mot styrket samarbeid og koordinering på internasjonalt, europeisk, nasjonalt og regionalt nivå. Målet var å utveksle erfaringer, identifisere felles tiltak og aktivere en gjensidig læreprosess for fremtidig samarbeid.  

8af61d1f-21a1-40c7-8df8-36b69c44dbd9.JPG

Et skritt mot mangfold i sjømatnæringen 

Et tiltak vi i vår klynge skal gjennomføre i WIN-BIG prosjektet er utplassering av kvinnelige elever fra videregående skoler i våre medlemsbedrifter. Målet med dette er å gi innsyn i ulike og varierte kompetanseområder i de enkelte bedriftene og å vise bredden av karrieremuligheter som finnes i næringen. Dette initiativet representerer et lite, men viktig skritt mot en mer inkluderende og mangfoldig fremtid for sjømatnæringen.  

Vi ønsker med utplasserings aktiviteten å ta et skritt i retningen av å bryte ned barrierer og åpne dører. Vi håper at denne erfaringen vil oppmuntre flere unge kvinner til å utforske, og til slutt, velge en karriere innen marin sektor. 

Er din bedrift interessert i å ta imot en jente fra videregående opplæring for et par dagers innblikk i din sektor? 

Ta kontakt med oss i NCE Blue Legasea E-post: wenche@legasea.no