Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Sjøgrønnsaker til det globale markedet - Vi ønsker Nordi Ocean velkommen

Nordic Ocean arbeider med utvikling av innovativ akvakulturteknologi for å etablere en mer bærekraftig oppdrettsnæring for tare i Norge. Med tillatelser på plass for å drive både offshore- og landbasert dyrking, satser de på å levere næringsrike og førsteklasses norske sjøgrønnsaker til det globale markedet.

Blue Legasea
Pressebilde NORDI.jpeg

Gjennom aktivt samarbeid med forskere har de opparbeidet seg den nødvendige kunnskapen til å dyrke ulike arter egnet for internasjonale markeder. Nordi Ocean setter seg som mål å drive frem bærekraftig tareoppdrett med spesielt fokus på næringsrike nordiske arter. Selskapet er opptatt av beskyttelse og forvaltning av havene. De vil bidra til å sikre langsiktig matsikkerhet og skape nye arbeidsplasser og muligheter i Norge. Vi spurte Petter Marius Synnes, CEO for selskapet, noen spørsmål om verdien av klynge deltagelse og selskapets planer fremover.

  • Hva betyr klynge deltakelsen for Nordi Ocean?

«Nytten vi ser i klyngen er at vi kommer nærmere et miljø som tenker likt som oss. Å skape merverdi og nye muligheter fra havet, vår blå åker! Vi samarbeider allerede med flere av medlemsbedriftene og ÅKP. I nær framtid vil vi også kunne tilby tjenester som tjener havfiskeflåten også med å kunne ilandføre mer av restråstoffet som i dag kastes over bord.

NORDI er allerede en av dem mest fremoverlente innen vår sektor og vår region, med en unik mulighet for en kraftig vekst i årene som kommer. NORDI har lansert et konsept vi kaller Farm as a Service (FaaS). FaaS konseptet bygger på vår partneravtale med Arctic Seaweed og deres SaaS konsept i sjøen. Gjennom FaaS kan vi levere alle tjenester og drifte et utprøvd konsept hos partnerne våre. Der vi har sikret oss gjenkjøpsrett av biomassen som blir produsert. Samtidig kan vi tilby teknologisk utvikling og tilgang på et samhandlingssenter (NORDI Ocean Center) der de kan teste ut nye løsninger og ny teknologi uten å måtte bygge opp en egen FoU avdeling eller egen driftsorganisasjon.»

  • Petter Marius`s tanker om tiden fremover, og videre ambisjoner for Nordi Ocean

«Per i dag er vi i dialog og i ferd med å tilby FaaS konseptet hos 3 andre løyveinnehavere i Møre og Romsdal. Vekststrategi legger til grunn for 3 – 3 500 tonn biomasse innen 2030 bare i denne region! Vi er også i dialog med aktuelle B2B markeder som ønsker å sikre seg langtidskontrakter på biomassen vi kan produsere gjennom dette konseptet.

Konseptet vi har valgt, ASWM® er utviklet som et kombinasjons anlegg gjennom vekselbruk; som sekkedyr, blåskjell og makroalger i flere nivåer. Dette gir oss en unik mulighet i tråd med den nye endringsforskrift som ble kunngjort nå i februar; Enklere med oppdrett av andre arter.