Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Introduksjon til enzymbasert foredling, prosessvalg og lønnsomhet

NCE Blue Legasea og Innovasjon Norge arrangerte det første webinaret knyttet til Enzymkonferansen.

Blue Legasea
Webinar-Enzymkonferansen-PPT.png

Ambisjonen om at enzymer kan være verktøy for ny bærekraftig vekst i marin sektor, var bakteppe for det første i en serie på tre industrirettede webinarer. De har alle ulike tema innen enzymbasert foredling.

Webinaret fant sted den 4.juni, og innlederne kom fra både forskning, innovasjon og industri. Disse var NTNU, Møreforsking, Innovasjon Norge, Hofseth Biocare AS, Biomega Group AS, Tailorzymes AS og Arctic Nutrition.

Se hele webinaret: