Go to aakp.no
A PROGRAM IN

WebiMar 3 - Development in the fish and ingredient processing industry

Del 3 av vår kursserie for marin og biomarin næring! I denne modulen møter vi PHD studenter som presenterer sin forskning innen analyse og utnyttelse av marine ressurser.

Blue Legasea
Kurs 11 mai.jpg

Om WebiMar-serien

WebiMar er en rekke EVU-kurs innen marine ingredienser. Kursene retter seg mot alle i marin og biomarin næring som jobber med marine ingredienser, eller har planer om å gjøre det. Kursene har også relevans for andre interessenter som vil lære mer om denne spennende næringen. Faglig innhold er satt sammen av NTNU i samarbeid med NCE Blue Legasea, Biotech North og Cod Cluster.

"Development in the fish and ingredient processing industry"

Dette kurset omhandler forskning på PhD-nivå som gjelder analyse og utnyttelse av marine ressurser på høyt nivå (isolering av høyverdiprodukter) og utvikling av innovative teknologiske løsninger for å ekstrahere ingredienser fra marint råstoff.

Det overordnede målet for modulen er å gi kunnskap og erfaring om bærekraftig sjømatindustri gjennom en tverrfaglig tilnærming som dekker fagfelt fra marine ressurser via sjømatforedling til næringsstoffer.

Kurset ser spesielt på marine råstoffer, ulike typer råstoff, enkelttrinn på prosessering og hele verdikjeden ved produksjon av mat og fôr.

Alle presentasjonene er på engelsk.

PROGRAM
09:00 Introduction - Janita Arhaug, NCE Blue Legasea / Janna Cropotova, NTNU Ålesund

09:10 Innovative methods of pre-treatment used for advanced extraction of lipid and protein compounds from fish rest raw material - Elissavet Kotsoni, NTNU (IBA)

09:40 How partnering with the whitefish industry can promote sustainable development - Veronica Hammer Hjellnes, NTNU (IBT)

10:10 The effect of using antioxidants to limit oxidation and to increase the storage stability of protein hydrolysates made from fish heads - Kristine Kvangarsnes , NTNU (IBA)

10:40 PAUSE

10:50 A comprehensive investigation on quality, processing aspects and consumer preferences of little utilized marine resources (LUR) - Sophie Kendler, NTNU (IBT)

11:20 The Effect of Superchilling on Processability and Water Holding Properties from Fresh to Processed Atlantic salmon - Sherry Stephanie Chan, NTNU (IBT)

11:50 Discussion and Closing - Janita Arhaug, NCE Blue Legasea / Janna Cropotova, NTNU Ålesund

Se Webimaret i opptak: