Go to aakp.no
A PROGRAM IN

WebiMar 2 - Kvalitet på marint råstoff

Del 2 av vår kursserie for marin og biomarin næring! Denne modulen har fokus på bevaring av kvalitet i marine råstoff før, under, og etter prosessering.

Blue Legasea
Kurs 11 mai.jpg

Om WebiMar

WebiMar er en webinarserie som består av EVU-kurs innen marine ingredienser. Kursene retter seg mot alle i marin og biomarin næring som jobber med marine ingredienser, eller har planer om å gjøre det. Kursene har også relevans for andre interessenter som vil lære mer om denne spennende næringen. Det faglige innholdet er satt sammen av NTNU i samarbeid med NCE Blue Legasea, Biotech North og Cod Cluster.

Kvalitet på marint råstoff

Dette kurset er tilpasset deltagere fra bedrifter tilknyttet marine klynger. Deltagerne bør ha grunnleggende kompetanse innenfor marine ingredienser og prosessering.
Foredragsholderne er forskere fra ulike forsknings og utviklingsmiljøer i inn- og utland som formidler resultater fra egen og nyere forskning. Det blir lagt vekt på innovasjon og bærekraft gjennom teknologiske prosesser.

Program webimar 2 kvalitet på marint råstoff.JPG

Se WebiMaret i opptak: