Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fiskere får verdifull innsikt i verdikjeden på land

En nøkkelfaktor for å lykkes med å øke verdien av marint råstoff er å involvere fiskere i de ulike prosessene i verdikjeden på land. For å bidra til dette har vi nå gjennomført første samling av «Fra fartøy til marked» kull 3. I løpet av samlingen har vi invitert utstyrsleverandører, sjømatprodusenter og eksportører til å komme å snakke med fiskere fra ulike rederi og fartøy.

Blue Legasea
processed-0A14FDFC-B237-4CC6-8104-96C14A6CBF96.jpeg

Verdikjede og teknologi i fokus 

Prosjektleder Ole-Johnny Ødegaard startet dagen med å fortelle hvorfor det er viktig å tenke verdikjede. Han la vekt på at man må forstå hverandres utfordringer og muligheter, og at man kan optimalisere verdikjeden med bakgrunn i dette. For å kunne levere rett kvalitet til rett kunde må man vite hva markedet vil ha.

«Fisker yrket er et tøft og hardt yrke, og da er det viktig for motivasjonen å forstå at man er en del av noe mer. Det å lære om hele verdikjeden gjør at man kanskje står på litt ekstra for å gi denne bedre kvaliteten» - Odd Johan Fladmark i Lerøy Havfisk

Deretter flyttet fokuset seg over på teknologi der vi fikk høre fra Per Alfred Holte fra Maritech, som presentere om automatisk kvalitetsgjenkjenning. Petter Kåre Grytten fra Teknotherm fulgte opp med et innlegg om kjøle- og fryseteknologi for fiskebåter, mens Anders Knardal Roald fra Vard ga innsikt i fremtidens fiskebåter.

Etter en deilig lunsj på hotellet dro vi samlet til Optimar der vi fikk høre om hvordan robotisering og teknolog kan gi økt verdiskapning om bord. Dette ble illustrert med en omvisning der vi fikk se et av deres nye prosjekter for automatisert pakking om bord i havgående flåte. Dagens program fortsatte hos DSM-Firmenich, hvor vi først fikk en introduksjon i selskapet etterfulgt av en omvisning gjennom produksjonsanlegget deres. Avslutningsvis møttes vi for en felles middag på Sjøbua for å senke skuldrene etter en innholdsrik dag.

IMG_5342.jpg
Bedriftsbesøk hos DSM-Firmenich Foto: Sofie Paulsen
processed-C9A45274-F567-40B5-BB14-55249F7FA9B3.jpeg
Bedriftsbesøk hos Optimar Foto: Sofie Paulsen

Markedsinnsikt

Markedsinnsikt er avgjørende for enhver industri, inkludert sjømatsektoren. «Fra fartøy til marked» har stort fokus på å gi deltakerne verdifull innsikt i sjømatmarkedet, både lokalt og internasjonalt. Gjennom bedriftsbesøk og direkte dialog med markedsaktører får deltakerne muligheten til å lære hvordan eksportører posisjonerer sine produkter og tiltrekker ulike kundegrupper.

Deltakerne fikk på dag to innsikt fra blant annet Ramoen, Cfood Norway og Bluewild. Ramoen la vekt på viktigheten av Fra fartøy til Marked. «At vårt mannskap får se og ta del i den jobben som gjøres etter at fisken forlater fartøyet, mener vi er veldig viktig for å holde et konstant fokus på kvalitet og pakking.» Deltakeren fikk også høre fra Doxacom som fortalte om viktigheten av god kommunikasjon og omdømmebygging. Denne sesjonen fremhevet hvordan positivt omdømme og klar kommunikasjon ikke bare tiltrekker kunder, men også spiller en viktig rolle i å bygge langsiktige relasjoner med både samarbeidspartnere og forbrukere.

Etter en runde med faglig innsikt, fikk deltakerne testet ut ÅKP Digicat sin VR-lab. Her fikk de muligheten til å se teknologiutviklingen i en virtuell verden, der Optimar sin fabrikk ble brukt som eksempel.

Avslutningsvis ble det gjennomført en idélab, ledet av Martha Gausdal, hvor deltakerne fikk utvekslet ideer og diskutert ulike problemstillinger. Deltakeres bakgrunn varierte fra null år til hele 37 år på fiskefartøy, noe som førte til gode diskusjoner og samtaler.

Samles i Spania

Vi ser fram til neste samling som vil finne sted i Spania, 21-25 april, der vi skal enda lengre ut i verdikjeden. Da tar vi med deltakerne på en markedstur til Barcelona i forbindelse med sjømatmessa Seafood Expo Global. I tillegg vil deltakerne besøke MercaBarna som er Europas største engrosmarked for fersk mat. Deltakerne vil få verdifull innsikt i hva forbrukerne ser etter, hvordan markedet endrer seg, i tillegg til førstehåndskundskap om hvordan fisken de tar ut av havet blir foredlet og omsatt i internasjonale markeder.