Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Media comments

This month, each member from the NCE Blue Legasea team's have published media comments about 3 different subjects.

Blue Legasea
NCE BL team picture.jpg

Wenche Uksnøy (Klyngeleder), Janita Arhaug (Prosjektleder fiskeri), Rachel Durand (Prosjektleder Marine for Health)

Mattilsynet: Flaskehals og døråpner!

Av Wenche Uksnøy. Kronikken ble først publisert i Norskfisk.

Kan Mattilsynet bidra til at norsk sjømat og ingrediensindustri lykkes enda bedre i sine internasjo­nale markeder?

Mattilsynet er et myndighetsorgan som de fleste i norsk sjømat- og ingrediensindustri har et forhold til. Etter noen år i marin og biomarin sektor opplever jeg gjennom prosjekter, gründerak­tivitet og i samtaler med etablert «blå» mat- og ingrediensindus­tri at denne institusjonen spiller en viktig rolle. Dette gjelder for nyetableringer for å få nye og etablerte produkter ut i markedet, kunnskapsformidling og for å bistå i næringsutvikling og internasjonal vekst.

Den gylne melke

Av Rachel Durand. Kronikken ble først publisert i Tekfisk.

Pelagisk industri sitter på en ukjent skatt: Sildemelke! Hvordan kan vi øke bruken av dette råstoffet, som er glemt av forbrukerne?

Sild er den mest fiskede arten i Norge. I 2019 var den totale fangsten av norsk vårgytende sild og nordsjøsild på 561.299 tonn. Ifølge Fiskeridirektoratet representerte dette en økonomisk verdi på over 2,5 milliarder kroner.Ved filetproduksjon blir mellom 50 og 60 prosent av fisken, slik som hode, slo, bein og melke, samlet til et biprodukt uten at de ulike delene blir separert. Tradisjonelt brukes dette til produksjon av fiskefôr til fiskeoppdrett, noe som gir en ganske lav økonomisk markedsverdi.

Pus vil ha mat fra havet

Av Janita Arhaug. Kronikken ble først publisert i Fiskeribladet.

Noen tror kanskje at det ikke er like strenge krav til dyremat som til menneskemat?  PetFood er et interessant, men krevende, marked å jobbe mot.

Da jeg stakk innom dyrebutikken første gang, fikk jeg meg litt av en overraskelse da jeg oppdaget utvalget av mat, leker og velværeprodukter for dyr. Utvalget av mat til dyrene, såkalt PetFood, var mye større enn jeg hadde forestilt meg. Servicen var strålende, jeg fikk gode tips, bonuskort og smaksprøver til pus.