Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NCE Blue Legasea med nye kurstilbud for medlemsbedriftene

Som et ledd i klyngens arbeid om å øke kunnskap om prosesserings- og markedsmuligheter tilbyr NCE Blue Legasea nå i samarbeid med Marint Kompetansesenter flere aktuelle kurs for ansatte i våre medlemsbedrifter.

Blue Legasea
Illustrasjonsbilde fabrikkledelse Marint Kompetansesenter web.jpg

Foto: Marint Kompetansesenter

Sjømatnæringen trenger påfyll av kompetanse

Ett av to selskap opplever i dag rekrutteringsproblemer. Etterspørselen etter kompetanse virker heller ikke å avta i årene som kommer. De framtidige kompetansebehovene i sjømatnæringen spenner mange fagfelt over alle utdanningsnivå. Det viser en fersk rapport fra FHF-prosjektet Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring (FHF-prosjekt 901711) som er gjennomført av Møreforsking, NCE Blue Legasea og ÅKP. Rapporten kan du lese her: Rapport: Framtidig kompetanse og rekrutteringsbehov i norsk sjømatnæring

Nye kurstilbud for ansatte i klyngens medlemsbedrifter

For å møte behovet for kompetansehevende tiltak i bedriftene tilbyr NCE Blue Legasea en rekke kurs for våre medlemsbedrifter. 

Gjennom kursleverandør Marint Kompetansesenter har vi nå også kjøpt tilgang til et begrenset antall deltakerplasser for følgende fire kurs som vi tilbyr gratis for ansatte i NCE Blue Legasea sine medlemsbedrifter:

Disse kursene er nettbaserte og du kan gjennomføre kursene når du selv vil. Ved fullført og bestått kurs får du kurs-/kompetansebevis. 

Melde deg på et kurs?

Mer informasjon om våre ulike kurs og påmeldingsskjema finner du på nettsiden til ÅKP/NCE Blue Legasea under vår oversikt for aktiviteterDu kan også klikke på de aktuelle kursene ovenfor her og komme rett til påmeldingsskjema.

Ta gjerne kontakt med vår prosjektleder fiskeri, Janita Arhaug om du lurer på noe i forbindelse med kursene. E-post: janita@legasea.no Tlf: 922 50 970